Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації


Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністраціїПрезидент підписав Указ «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території»

Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території».
Підписанням цього документа Глава держави демонструє послідовну та системну позицію щодо вирішення питання посилення ролі місцевих органів влади з належним забезпеченням їх ресурсами та повноваженнями для здійснення покладених на них обов’язків.
Президент неодноразово наголошував на тому, що значна кількість питань, які зараз сконцентровані на рівні центральних органів влади, мають вирішуватися не в Києві, а на місцях.
Згідно з Указом, Глава держави доручає Кабінету Міністрів підготувати та подати у тримісячний строк для внесення Президентом на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законів. Документом слід передбачити, зокрема, визначення механізму передачі місцевим державним адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, у тому числі повноважень територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; удосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями; а також затвердити у двомісячний строк порядок координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення сприяння їм у виконанні покладених на ці органи завдань.
Міністрам, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади Президент доручає затверджувати плани роботи таких територіальних органів, структурних підрозділів за попереднім письмовим погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій; надавати місцевим державним адміністраціям інформацію, необхідну для здійснення місцевими державними адміністраціями покладеного на них державного контролю; забезпечити виконання розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; погоджувати призначення на посади, звільнення з посад стосовно керівників у територіальних органах центральних органів виконавчої влади з головами обласних державних адміністрацій.
Також Президент доручає місцевим органам державної влади забезпечувати активізацію роботи підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо виконання на відповідній території державних цільових програм, своєчасне інформування Кабінету Міністрів, а також центральних органів виконавчої влади стосовно проблем, що виникають у зв'язку із реалізацією таких програм, виникнення потреби щодо внесення до них змін; посилення державного контролю, покладеного на місцеві державні адміністрації, в тому числі за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов'язань перед бюджетом, охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, використанням та охороною земель, та інших природних ресурсів, охороною пам'яток історії та культури; діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб; запровадити практику регулярного заслуховування колегіями місцевих державних адміністрацій інформації про роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади; розгляду колегіями місцевих державних адміністрацій питань про відповідність займаній посаді керівників та інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та порушення головами місцевих державних адміністрацій у встановленому порядку вмотивованих питань з цього приводу на підставі прийнятих колегією рішень.
Указ Президента спрямований на реалізацію у повному обсязі статей 118 та 119 Конституції України, що визначають повноваження та відповідальність місцевих державних адміністрацій.
Важливий крок у цьому напрямі був зроблений 21 березня на засіданні Ради регіонів, під час якого було презентовано Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває її активне обговорення в регіонах.
Протягом багатьох років центральні органи влади перебирали на себе окремі повноваження, використовуючи прогалини в законодавстві. Поступово можливості для вирішення проблем територіальних громад віддалялися від органів регіональної та місцевої влади. Це питання спричиняло занепокоєння Глави держави і потребувало внесення відповідних змін до діючої нормативно-правової бази.
Указ «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» є наступним кроком у питанні врегулювання взаємодії між центральними й регіональними органами влади.
Посилюючи роль місцевих державних адміністрацій, Президент попереджає голів місцевих державних адміністрацій про персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі.
Таким чином, Президент у межах своїх повноважень врегулював дуже гостре, наболіле питання прогалин у законодавстві у сфері відносин центральних та регіональних органів влади.
Вирішення цих питань дозволить значно підвищити ефективність реалізації програм розвитку кожного регіону, допоможе місцевим органам влади більш якісно, з урахуванням специфіки кожного регіону, планувати свою роботу та здійснювати державну політику. Президент таким чином консолідує місцеві адміністрації та територіальні органи у питаннях вирішення проблем регіональних громад.

Джерело: http://www.president.gov.ua/news/27757.html
     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
krm.pdf Прозорість і підзвітність
АНОНСИ

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ

КОНКУРСИ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.