Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації


Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністраціїШановні співвітчизники!


Сьогодні ми відзначаємо річницю важливої історичної події в житті українського народу – проголошення Акту об’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою.
22 січня 1919 року Схід і Захід України подали один одному руку, щоб заявити про здійснення віковічної мрії нашого народу – жити у власній соборній державі.
Україна йшла до єдності через глибокі внутрішні конфлікти, війни, через спроби ворогів її незалежності зупинити ходy історії.
Об’єднати українські землі було вкрай складно, проте саме Провидіння додавало сили народу, і він переміг.
22 січня 1990 року, як і в далекому 1919-му, на підтримку соборності українських земель від Львова до Києва утворився “живий ланцюг”.
Відчуття єдності, братерства, прагнення свободи та незборима віра в демократичну, незалежну Україну були для мільйонів громадян потужним поштовхом, що дав надію і став прелюдією до проголошення Незалежності.
Тема єдності суспільства в утвердженні державного суверенітету притаманна не лише нашій історії.
Більшість країн на європейському континенті та за його межами пройшли крізь випробування на здатність ставити інтереси держави вище інтересів окремих політичних сил.
Ті, хто перебороли регіональні та політичні егоїзми, сьогодні належать до клубу провідних держав світу – розвинутих, успішних, що впевнено рухаються шляхом соціально-економічного прогресу.
Сьогодні тема єдності знову набула колосальної ваги.
Ми вступаємо в непростий період, коли заради трансформації України в сучасну, економічно розвинуту демократичну державу, змушені вдаватися до непопулярних реформ, до безкомпромісної боротьби з корупцією, злодійством.
Однак ми, громадяни України разом на Заході і на Сході повинні пройти через ці випробування гідно, як належить народу, що ставить перед собою амбітні цілі і вміє їх досягти.
Вперше за останні 20 років ми зуміли забезпечити політичну стабільність і розпочали глибоку модернізацію держави.
Вперше за всю новітню історію України влада в особі Президента, парламентської більшості й Уряду взяла на себе відповідальність за системні реформи практично в усіх сферах життя та розпочала їх реалізацію.
Це не подобається політикам, які через невміння об’єднувати зусилля, через нескінченні чвари привели країну до глибокої соціально-економічної кризи і тепер намагаються будь-якою ціною повернутися до влади.
Вони говорять про політичні репресії, намагаються дискредитувати нашу державу в очах міжнародної спільноти.
Вони знову кличуть людей на барикади, знову намагаються довести, що частина суспільства належить до патріотів і демократів, а інша – до їх антиподів. Ми це проходили п’ять років тому.
З цього нічого не вийшло. Каміння виявилося розкиданим. Настав час його збирати.
Для цього необхідно пам’ятати про виклики, які стоять перед Україною.
Сьогодні Україна опинилася перед загрозою закріплення за нею статусу ринку збуту низькоякісної продукції, постачальника дешевої сировини і робочої сили, дуже залежного від імпорту енергетичної та високотехнологічної продукції більш розвинених держав.
Проблемою залишається фізична зношеність, моральна застарілість наших виробничих потужностей, неекономне споживання енергетичних ресурсів.
Без модернізації національного промислового і аграрного виробництва та інфраструктури, без налагодження механізмів стимулювання та постійного відтворення інноваційної та інвестиційної активності капіталу та підприємницької ініціативи населення неможливо переламати цю негативну тенденцію, забезпечити сталий розвиток країни та добробут громадян.
Потрібно усвідомити, що процес реформування економіки не завершиться із виходом з кризи.
Час і ресурси для екстенсивного зростання вичерпалися.
Держава, капітал та суспільство повинні порозумітися щодо напрямку і конкретних завдань реформ на середньо- і довгострокову перспективу.
Держава повинна спиратися на високий рівень громадянської довіри, толерантності та солідарності.
Зараз інститути, що покликані захищати громадянські права і свободи, мають найнижчий рівень довіри у державі.
Диспропорції в розвитку регіонів, вражаюча соціальна нерівність та загрозлива демографічна ситуація руйнують основу для громадянської єдності та збереження соціального капіталу.
Тому пріоритетом модернізації гуманітарної сфери має стати відновлення людського капіталу.
На часі – реформування системи середньої та вищої освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення.
Відновлення довіри громадян до держави буде здійснюватися через оновлення засад конституційного ладу на основі широкого громадянського консенсусу.
Реформа влади буде спрямована на впровадження нових стандартів справедливості і захисту прав людини у роботі державних адміністрацій, судів та правоохоронних органів.
Сучасна держава повинна брати активну участь у глобальних процесах і впливати на них.
У попередні роки Україна була активним учасником миротворчої діяльності ООН; ми зробили важливий внесок у глобальне ядерне роззброєння; наша присутність на глобальному ринку продовольства є важливим чинником безпеки в низці регіонів світу.
Сьогодні потрібно перейти від хибного вибору між різними глобальними центрами впливу до здійснення збалансованої, спрямованої на відстоювання національних інтересів політики у відносинах з ключовими міжнародними партнерами України.
Стратегічною метою нашої зовнішньої політики є створення загальних умов для повноправного членства України в ЄС.
Зважаючи на ці виклики, я бачу перед нами у 2011 році наступні цілі.
Першочергові зусилля держави мають бути спрямовані на якісне оновлення виробничих потужностей та інфраструктури.
Наша мета – системна модернізація країни, підвищення її конкурентоздатності в посткризовому світі.
Ми продовжимо створювати умови, за яких інвестиції в оновлення виробництва були б вигідні.
Зокрема, в Податковому кодексі вже затверджено нові амортизаційні ставки.
Знижуються ставки двох ключових державних податків – по ПДВ та податку на прибуток підприємств.
Запроваджуються податкові канікули для легкої промисловості, а також для готельного бізнесу.
Прозорий малий і середній бізнес продовжать користуватися перевагами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Ми посилимо зв’язок науки і бізнесу, освіти і виробництва.
В Україні будуть започатковані національні проекти на підтримку інноваційного виробництва.
Ми врахуємо кращий досвід американської “Силіконової долини” та російського “Сколково”.
Будуть створені умови для реалізації проектів у сфері альтернативної, зокрема відновлювальної енергетики.
Держава забезпечуватиме активну підтримку економічної діяльності. Зокрема, це допомога у пошуку перспективних контрактів, це система страхування експортних операцій, та поширення інформації про інвестиційні можливості в Україні.
Окрема увага – на імпорт. Там, де це можливо і доцільно, ми будемо стимулювати імпортозаміщення.
До європейського Чемпіонату з футболу 2012 року ми підготуємо оновлену транспортну інфраструктуру: нові автомобільні і залізничні шляхи, аеропорти, станції метро.
Інновації, інвестиції в людський капітал та інфраструктуру забезпечать появу нових робочих місць, створять основу для сталого зростання зарплат і пенсій, тобто, покращать життя і добробут людей.
По-друге, ми проведемо пакет соціальних реформ.
Передовсім, це пенсійна реформа. Наше завдання полягає в тому, щоб ці зміни відбулися безболісно для людей.
Ми дамо людям відповідну компенсацію, і, по-друге, ми не допустимо зростання безробіття.
Враховуючи уроки економічної кризи 2008-2009 років, ми ухвалимо Державну програму зайнятості населення на найближче десятиліття.
Підвищення якості медичного обслуговування, запровадження страхової медицини на основі сучасного європейського досвіду включатиме підвищення доступності та якості медичних послуг, збільшення ваги профілактичних заходів, зменшення корупції в цій важливій сфері.
На черзі – продовження реформи житлово-комунального господарства.
Якість житлово-комунальних послуг будемо підвищувати, люди будуть сплачувати виключно за ті послуги, які надаються.
По-третє, ми продовжимо реформу влади.
З метою підготовки проекту нового Основного Закону розпочне роботу Конституційна асамблея, яка об’єднає представників всіх зацікавлених політичних сил та громадських організацій, готових до серйозної, професійної дискусії з конституційних проблем.
Влада не нав’язуватиме країні свого бачення конституційних змін і підготує умови для незалежної та відкритої роботи Конституційної асамблеї.
Триватиме реформа державного управління.
Відбудеться подальше скорочення бюрократичного апарату. Дії чиновників будуть постійно відстежуватися в рамках системи антикорупційних заходів. Бізнесу на державі буде поставлено крапку.
Важливим елементом зміцнення демократії стане створення суспільного мовлення, додаткових гарантій відкритості влади та доступу незалежних засобів масової інформації до важливої інформації.
Окремо зупинюся на реформах у секторі національної безпеки.
Перед нами стоїть завдання практично, як кажуть, з “нуля” створити нові національні Збройні Сили.
Держава дбатиме про військову безпеку, починаючи з підвищення соціального статусу військовослужбовців та відродження бойового духу – до формування якісно нової структури Збройних Сил, модернізації озброєнь і пристосування військової доктрини до викликів сучасного світу.
Ми зміцнимо основу нашого оборонного потенціалу.
Ми відновимо інвестиції у розвиток науково-технологічної та науково-кадрової складової оборонно-промислового комплексу.
Буде розпочато створення Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та загальнодержавної системи моніторингу природного середовища.
Завдання, які стоять перед нами на порозі 20-ї річниці Незалежності, важкі та відповідальні. Відповідальність за майбутнє України в цей критичний час лежить на кожному з нас.
Тому головним ресурсом, який є в нашому розпорядженні, є довіра та розуміння необхідності долання тимчасових труднощів заради втілення реформ.
Наш шанс – не в закликах іти на барикади, нищити і руйнувати, а в спроможності до консолідації, розвитку демократії та верховенства права, до подальшого об’єднання Сходу і Заходу.
Цього вчить нас дата 22 січня, цього вимагає від нас відповідальність за Україну.
Як Глава держави я робитиму все від мене залежне, щоб громадяни України відчували себе єдиною родиною.
В ім’я цього я твердо стоятиму на позиціях розвитку демократії і готовий працювати з усіма, хто поділяє ці принципи і здатний поставити національні інтереси вище за власні.
Зі святом Злуки вас, дорогі співвітчизники!
З Днем Соборності!

За матеріалами прес-служби Президента України.

     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
krm.pdf Прозорість і підзвітність
АНОНСИ

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ

КОНКУРСИ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.