Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації


Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністраціїЗаява про екологічні наслідки діяльності ТОВ "Оператор ГТС України"

ТОВ "Оператор ГТС України" планує будівництво системи лінійної телемеханіки на магістральному газопроводі "Єлець-Кременчук-Кривий Ріг", дільниця 556,3 км – 618,9 км.
Результатом діяльності є підвищення надійності роботи МГ, забезпечення пожежної та екологічної безпеки шляхом впровадження новітніх досягнень в області автоматизації технологічних процесів, а саме впровадження технічних засобів програмно-технічного комплексу телемеханічного контролю і керування лінійною частиною магістрального газопроводу, контролю технологічних параметрів транспортування газу, керування запірною арматурою, запобігання несанкціонованого проникнення порушників до технологічного обладнання.
Запроектована апаратура контрольованих пунктів телемеханіки не має шкідливих викидів або витоків, тому негативні фактори впливу на стан навколишнього природного середовища під час її встановлення та експлуатації відсутні. Напроти, за рахунок підвищення надійності та достовірності контролю за станом технологічних процесів транспортування газу, зменшення позапланових ремонтних робіт екологічна безпека регіону підвищиться.
Будівництво лінійної телемеханіки передбачається на території Козельщинського і Кременчуцького районів Полтавської області та на території Світловодського району Кіровоградської області. Об’єкти природно-заповідного фонду та культурної спадщини в районі розташування об’єкта будівництва відсутні.
Повітряне середовище
Під час проведення будівельно-монтажних робіт певне забруднення атмосфери буде пов’язане з роботою автотранспорту, будівельної техніки, зварювальними, лакофарбовими, земляними роботами.
За результатами розрахунків, перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин не очікується. Викиди забруднюючих речовин під час будівельно-монтажних робіт не спричинять незворотних наслідків в атмосферному повітрі.
Під час експлуатації вплив на повітряне середовище відсутній.
Шумовий вплив
Основний шумовий вплив під час будівництва є наслідком пересування автотранспорту, роботи будівельних машин і механізмів, виконання зварювальних робіт. Шумове навантаження є тимчасовим і не перевищує допустимі рівні, що встановлені для будівельних майданчиків і населених пунктів.
Під час експлуатації шумовий вплив відсутній.
Вплив на водне середовище
Під час експлуатації та проведення будівельно-монтажних робот забруднення водного середовища не очікується, порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій не відбудеться.
Ґрунтово-рослинний покрив
Вплив на ґрунти очікується в межах тимчасового відведення земельної ділянки для прокладання електричного кабелю. Передбачено рекультивацію порушених земельних ділянок зі збереженням і наступним відновленням родючого шару ґрунту.
При експлуатації впливів на ґрунтово-рослинний покрив відсутній.
Поводження з відходами
Відходи, які виникають під час будівництва та експлуатації, підлягають утилізації спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію; будівельні та побутові відходи вивозяться на полігон ТПВ за договором з відповідною організацією.
Під час експлуатації передбачається утворення небезпечних відходів (акумулятори), які за мірою утворення підлягають утилізації спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію.
Висновки
Проведена оцінка впливів проектованого об’єкта на навколишнє середовище виявила, що за умови дотримання всіх чинних норм і правил техніки безпеки, природоохоронних заходів та санітарних норм, негативні впливи на клімат, рослинний і тваринний світ, повітряне, геологічне, водне, соціальне та техногенне середовище, а також екологічні ризики життєдіяльності населення від проектованої діяльності відсутні.
Замовник – ТОВ "Оператор ГТС України" зобов'язується суворо дотримуватись прийнятих проектних рішень, чинних норм і правил охорони навколишнього природного середовища та вимог екологічної безпеки на усіх етапах будівництва й експлуатації.

     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
krm.pdf Прозорість і підзвітність
АНОНСИ

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ

КОНКУРСИ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.