������ �� ����� ��������� ������ �������

���� �� 22 ����, ��������� ����������� ������ ³������ ���������� �� ��� ����� �� �����, ��������� ��������� 15 ����. ���. ��� ��������� ����� �� �������� ������������. ��� �� �������� ������ ���-����'��-������ ������ ����� �������.

�������� ������ � �� ������ �������� ������������ �� 15 ����. ���. �� 15 ����. � ������, �� �������� �����. �� �������� ��������������� ������� � ���� ����������� ���� �������, ���� ��� �����, �� ������� ������ ���� ������, ������ �������� ��� �������� ������ �� ������������ ������� ���� �����. �� �������� ����������, �� �������� ���������� �� ������, � ������� �� ��������, � ������ ����� �������.

����� ������ ���-����'�� ��������, �� ���� �������� ����� ��� ������� 3 ����. ���. ��� �� ������������ ������������ ������� � ������� �� 3 ����. ���. �� �������� ������������ ������ � ������.
��� ������ �����, �� ���������� ����� ������ ��������� �������� ���������� � ���� �����. ֳ �������� ���������������� ����� ����. � � ���� �����, �� ���� ��������. ���������� ����� �� ������ �������� ������������ ��� ��, �� �����������, � ��������� ����� �������.

��������� ��������� ���������� ���������� � ��������� ���������� (3 ����. ���. ���) �������� �������� ������ ������� ���� �� ����� � ���� ��������� ���������������� �� ����������������� ���������� ������������ ���������. ����� ������� ����� ���� ��������� �������, ���'����� � ������������� ��������� ����㳿.

������ �������� ����������, �� �������� ���������� ������ �������� � �������� ��������� ������. �� �� ����������, ������������ ���������� ������������ �� ����������� ������ �������� ����������� �������� ��������� �������� ������ � ����� ����. ����� ���� ����������, �� ��� ������ ������������� ��� � �� ������, ��� ������ ��������. ���� ����� ������� ���� ������������ � ��������� �������� ��������� �������������. ����� ����� ���������� ������� �������� ���������� ��������� ������������� ����������� � ��������� ����� ������� ����.


 ������������-����������
�������� ���