Феисбук

Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (НСПП)


Центральний апарат
Адреса: вул. Басейна, 1/2-А, м. Київ 01004, 4-й пов.
Тел. (044) 235-44-43, 235-45-01, факс: 279-62-94
WEB-сайт: http://nspp.gov.ua
Е -mail: nspp@nspp.gov.ua

Керівництво НСПП
Голова Національної служби посередництва і примирення
Окіс Олександр Ярославович

Заступник Голови Національної служби посередництва і примирення
Гербеда Сергій Володимирович

Адреса Відділення НСПП в Кіровоградській області
Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, м. Кропивницький, 25006
тел./факс (0522) 32-04-34
Е -mail: kpnspp@ukr.net

Розпорядок роботи
Понеділок - Четвер – з 9-00 до 18-00
П’ятниця – з 9-00 до 16-45
Обідня перерва – з 13-00 до 13-45
Субота - Неділя – вихідний день

Структура
відділення Національної служби посередництва і примирення
в Кіровоградській області


Назви посад державних службовців

Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон
Начальник відділення Крайносвіт
Оксана Юріївна
тел. 32-04-34
Заступник начальника відділення
тел. 32-04-34
Головний спеціаліст відділення Іващенко
Леонід Леонідович
тел. 32-04-34
Головний спеціаліст відділення Федченко
Ольга Михайлівна
тел. 32-04-34


Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі - відділення НСПП в Кіровоградській області) - є відокремленим структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) - постійно діючого державного органу, який сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на території Кіровоградської області.
У своїй діяльності відділення НСПП в Кіровоградській області керується Конституцією України, Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП та Положенням про відділення НСПП в Кіровоградській області.
Відділення очолює начальник, який має заступника, і складається зі спеціалістів з правової роботи, аналітично-інформаційної роботи та прогнозування
Відділення НСПП в Кіровоградській області не є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Основними завданнями відділення НСПП в Кіровоградській області є:
1) сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
2) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
4) здійснення на територіальному рівні оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців;
5) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Кіровоградській області;
6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Репрезентативність сторін соціального діалогу
Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань проводиться: на національному та галузевому рівнях - Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП); на територіальному рівні - відповідними відділеннями НСПП.
Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Профспілки, їх організації та об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП та відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

Суб’єкти профспілок, які пройшли оцінку репрезентативності

Суб’єкти профспілок, які підтвердили репрезентативність

Суб’єкти роботодавців, які підтвердили репрезентативність

Суб’єкти роботодавців, які пройшли оцінку репрезентативності

Бюлетень НСПП
Відділенням НСПП в Кіровоградській області до Вашої уваги пропонується започатковане НСПП та видавництвом "Основа" загальнодержавне офіційне, нормативне, виробничо-практичне, наукове, інформаційне видання – Бюлетень Національної служби посередництва і примирення.
Індекс видання – 23877.
Бюлетень НСПП видається два рази на рік.
Передплату можна оформити в будь-якому відділенні зв’язку України.

Звіти відділення НСПП в Кіровоградській області
-Результати діяльності відділення НСПП в Кіровоградській області за І квартал 2017 року


Поточні новиниВідділенням НСПП в Кіровоградській області прийнято участь у засіданні примирної комісії
02 березня 2017 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області та Л.Іващенко, головний спеціаліст відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) взяли участь у засіданні примирної комісії з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками виробничого підрозділу служби воєнізованої охорони «Знам’янський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» міста Знам’янки Кіровоградської області та адміністрацією виробничого підрозділу служби воєнізованої охорони «Знам’янський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» міста Знам’янки Кіровоградської області (далі – Знам’янський загін воєнізованої охорони).
В ході засідання примирної комісії з розгляду колективного трудового спору (конфлікту), представниками Відділення надавались необхідні консультації і роз’яснення щодо порядку ведення засідання, тлумачення складних питань та їх розв’язання.
Примирною комісією були розглянуті питання щодо виконання попередніх рішень примирних комісій від 10.01.2017 року і від 15.02.2017 року, та порядку вирішення питань пов’язаних з виконанням вимог найманих працівників.
Дотримуючись Угоди про створення примирної комісії представники сторін обґрунтували та висловили власне бачення щодо можливих шляхів і способів вирішення спору, а також, проаналізували факти викладені в письмових документах. Було з’ясовано фінансово-економічні можливості, компетенцію і підстави щодо вирішення проблемних питань від вирішення яких залежить виконання вимог.
В. Кучер, голова примирної комісії (голова первинної профспілкової організації, уповноваженої представляти інтереси найманих працівників) проінформував присутніх про стан виконання вимог найманих працівників адміністрацією Знам’янського загону воєнізованої охорони.
Так, щодо першої вимоги забезпечення працівників загону форменим одягом згідно встановлених норм та розроблення порядку відшкодування коштів за його придбання або пошив за власні кошти, адміністрацією не дотримано положень рішення попереднього засідання примирної комісії щодо підготовки і направлення до вищестоящої інстанції обґрунтованого письмового звернення з даної вимоги.
Після обговорення другої вимоги щодо організації проведення обліку та оплати службових поїздок працівникам загону, які несуть службу по охороні стратегічних об’єктів, з’ясовано, що на виконання рішень примирної комісії адміністрацією 24.02.2017 року було підготовлено та направлено письмове звернення до служби воєнізованої охорони регіональної філії «Одеська залізниця».
Щодо третьої вимоги організувати облік та оплату праці працівників підрозділів загону за проведення огляду, приймання під охорону та охорону цистерн з паливно-мастильними матеріалами в парках станцій. З’ясовано, що на підставі ухваленого рішення примирної комісії (10.01.2017 року) адміністрацією Загону направлено до керівництва служби відомчої воєнізованої охорони письмового звернення (пропозиції) щодо розгляду питання по внесенню змін і доповнень до додатку до відповідного наказу Укрзалізниці. Разом з тим, з’ясовано, що керівництво служби відомчої воєнізованої охорони не уповноважене вирішувати зазначені питання.
З четвертої вимоги щодо приведення чисельність працівників підрозділів загону у відповідність до штатного розпису загону та переглянути дислокації постів стрілецьких команд з охорони вантажів, в бік збільшення чисельності. З’ясовано, що на даний час проводиться прийом працівників на службу, тому перша частина вимоги знаходиться в процесі виконання. В частині перегляду дислокації постів адміністрацією разом із профспілковим комітетом Загону проводиться аналіз розрахунків навантаження на працівників підрозділу, які здійснюють прийом та охорону вантажів в парках станцій (умови праці та охорону праці працівників).
Я. Малуєв, перший заступник начальника Знам’янського загону воєнізованої охорони, вважає, що адміністрація Загону за результатами попередніх рішень примирних комісій правомірно направила в порядку підпорядкованості службі відомчої воєнізованої охорони відповідні письмові звернення.
М. Рішняк, начальник Відділення запропонував сторонам спору розглянути питання уповноваження первинної профспілкової організації Загону щодо направлення письмових звернень (з питань, що розглядаються на засіданні примирної комісії) до відповідних компетентних органів ПАТ «Українська залізниця», які правомочні приймати рішення із вищезазначених питань, а також залучення до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Кіровоградської обласної державної адміністрації та Знам’янської міської ради.
За підсумками засідання примирної комісії сторонами вирішено:
- вважати рішення примирної комісії від 10.01.2017 року та від 15.02.2017 року виконаними частково;
- адміністрації та профспілковому комітету продовжити роботу щодо вжиття необхідних заходів по виконанню вимог найманих працівників;
- представницькому органу найманих працівників на підставі рішення примирної комісії підготувати та направити письмові звернення щодо вимог найманих працівників відповідним компетентним інстанціям ПАТ «Українська залізниця».
Л.Іващенко, головний спеціаліст Відділення рекомендував представникам сторін колективного трудового спору (конфлікту) Знам’янського загону воєнізованої охорони вирішувати спірні питання шляхом соціального діалогу та своєчасно інформувати Відділення та найманих працівників про заходи, що вживаються з метою виконання вимог найманих працівників та вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
М.Рішняк, начальник Відділення відзначив високий рівень правової культури сторін колективного трудового спору (конфлікту). Висловив думку про те, що завдяки чіткому дотриманню сторонами спору вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» склались можливості щодо досягнення позитивних результатів. Рекомендував представникам сторін і в подальшому вирішувати усі спірні питання в порядку встановленому Законом у взаємодії з Відділенням.
Результати участі у примирній комісії були обговорені у Відділенні з метою корегування подальшої діяльності щодо сприяння вирішенню спору.
Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у засіданні Ради Федерації профспілок області
22 лютого 2017 року О. Крайносвіт, в.о. начальника відділення НСПП в Кіровоградській області (далі - Відділення) взяла участь у засіданні Ради Федерації профспілок Кіровоградської області (далі – Рада ФПО).
Засідання проходило під головуванням М. Баланенка, голови Федерації профспілок Кіровоградської області за участю, О. Чорноіваненка, голови Кіровоградської обласної ради, О. Саінсуса, генерального директора Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців, О. Харченко, заступник начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області, Г. Соломко, заступник директора департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА – начальник управління з питань праці, голови обласних та первинних профспілкових організацій, ЗМІ та ін..
Радою було розглянуто питання підвищення ролі Федерації профспілок Кіровоградської області та її членських організацій у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.
М. Баланенко зазначив, що упродовж 2016 року Президія ФПО цілеспрямовано працювала над реалізацією статутних завдань щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів членів профспілок. Головна увага була зосереджена на збереженні і відновленні робочих місць, недопущенні зростання безробіття, забезпеченні конституційного права працівників на отримання своєчасної і в повному розмірі заробітної плати, створенні безпечних і нешкідливих умов праці, актуалізації соціального діалогу на територіальному рівні.
Звернув увагу на те, що у 2016 році за головування профспілкової сторони в тристоронній соціально-економічній раді було проведено 4 засідання та розглянуто 15 питань.
Основні з них:
реалізація завдань соціально-економічного розвитку області у 2016 році та завдання на 2017 рік;
про стан колективно-договірного регулювання трудових відносин і шляхи його покращення;
про взаємодію відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області з організаціями профспілок, організаціями роботодавців, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх вирішенню тощо.
Голова ФПО зауважив, що 2017-й оголошено роком первинних профспілкових організацій, тому на часі – посилення їх ролі у збереженні соціальних гарантій працівникам.
С. Скалько, голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, зазначила, що завдяки взаємодії з органами соціального діалогу Кіровоградською обласною радою, Кіровоградською обласною державною адміністрацією, відділенням НСПП в Кіровоградській області вдалось забезпечити соціальні гарантії педагогічним працівникам області, зокрема підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти.
О. Чорноіваненко та О.Саінсус у своїх виступах, визнаючи існуючі проблеми у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, закликали організації профспілок до більш активної співпраці та вирішення проблемних питань шляхом соціального діалогу. Висловили готовність до взаємодії із усіма суб’єктами соціального діалогу та Відділенням.
Питання підняті на засіданні Ради ФПО та отримана інформація обговоренні у Відділенні, з метою врахування у подальшій діяльності.
Кіровоградська обласна організація професійної спілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості, побутового обслуговування населення підтвердила репрезентативність
Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 р. № 73, обласною організацією профспілки були подані до відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) заява та документи, які необхідні для підтвердження репрезентативності.
З огляду на результати проведеної оцінки відповідності обласної організації профспілки критеріям репрезентативності Комісією Відділення було підготовлено Висновок та прийнято відповідне Рішення Відділення щодо визнання обласної організації профспілки такою, що підтвердила репрезентативність.
22 лютого 2017 року О. Крайносвіт, в.о. начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області взяла участь у ІV засіданні Ради Федерації профспілок Кіровоградської області та в урочистій обстановці вручила Свідоцтво про підтвердження репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу Кіровоградській обласній організації професійної спілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.
Про участь відділення НСПП в Кіровоградській області у спільному засіданні
16.02.2017 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області взяв участь у спільному засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.
Про заходи, здійснені щодо легалізації виплати заробітної плати, контрольно – перевірочну роботу спрямовану на недопущення порушень в сфері зайнятості населення та стан додержання законодавства про працю і забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року інформували керівники територіальних органів Пенсійного фонду України та Державної фіскальної служби України, управління Держпраці у Кіровоградській області.
С. Шеремет, директор департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації доповів про стан роботи з підвищення мінімальної заробітної плати в області до 3200 грн. та запевнив, що виплата заробітної плати здійснюється відповідно до нових вимог законодавства.
М. Рішняк, інформував учасників засідання про те, що Відділенням аналізується стан дотримання встановленої мінімальної заробітної плати в процесі моніторингу стану соціально – трудових відносин в районах та містах області. В разі необхідності суб’єктам соціально – трудових відносин Відділенням надаються необхідні роз’яснення і рекомендації. Така робота здійснюється у взаємодії із управлінням соціального захисту населення Кіровоградської ОДА та управліннями і відділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міських рад.

Кіровоградські обласні профспілкові організації підтвердили репрезентативність
17 січня 2017 року спеціалісти відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) взяли участь у семінарі-навчанні профактиву Кіровоградської області.
Г. Масловська, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області ознайомила учасників семінару-навчання зі змінами внесеними до законодавства про оплату праці та їх реалізації в правовому порядку.
М. Рішняк, начальник Відділення інформував присутніх про виконання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 р. № 73. Зазначив, що Кіровоградськими обласними організаціями профспілок були подані до Відділення заяви та документи, які необхідні для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження. Відділенням вивчено подані письмові документи, проаналізовано їх на відповідність вимогам законодавства та з огляду на результати проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності Комісією Відділення були підготовлені Висновки і прийняті відповідні Рішення щодо визнання обласних організацій профспілок такими, що відповідають критеріям репрезентативності.
Ознайомив учасників семінару з діяльністю Відділення у сфері соціального діалогу та в урочистих обставинах вручив Свідоцтва про підтвердження репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.
За підсумками навчання досягнуто домовленості про подальшу співпрацю та активізації взаємодії, з метою покращення стану соціально-трудових відносин як на рівні підприємств, так і в цілому по області.
Участь у засіданні Тристоронньої соціально – економічної ради Кіровоградської області

28 грудня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення (далі - Відділення) взяв участь у засіданні Тристоронньої соціально-економічної ради Кіровоградської області.
С. Коваленко, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації інформував про реалізацію завдань соціально-економічного розвитку області у 2016 році. Доповідач звернув увагу на позитивні зрушення практично у всіх галузях суспільної діяльності. Зокрема зазначив, що потенціал аграрного сектору економіки, реформування освітньої галузі та вирішенні проблемних питань у сфері зайнятості.
Н. Рахуба, директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації презентувала Програму соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2017 рік (далі-Програма), якою передбачено підвищення добробуту населення на основі економічного зростання, виконання відповідних соціальних програм та зростання середньомісячної заробітної плати.
О. Догаров, директор Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА інформував про стан колективно-договірного регулювання трудових відносин. Зокрема, доповідач вказав на те, що в області укладено 2400 колективних договорів дією яких охоплено 84,7 % найманих працівників області. Разом із тим, О. Догаров висловив думку про необхідність проведення більш активної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності укладення колективних договорів.
Є. Бахмач, голова обласної організації УСПП звернув увагу на те, що закладені в Програмі показники соціально-економічного розвитку оптимістичні, але її реалізація суттєво залежить від того наскільки сприятливим буде інвестиційний клімат, наскільки виваженою буде цінова та тарифна політика. Є. Бахмач запевнив, що роботодавці області мають достатні можливості для успішного впровадження в життя завдань, які витікають з Програми.
М. Рішняк, інформував учасників засідання про те, що левова частка колективних трудових спорів (конфліктів), особливо у галузі житлово-комунального господарства, переробній промисловості, інших видах суспільного виробництва, виникають з причин економічної і соціальної необґрунтованості тарифів на роботи та послуги. Разом із тим, зазначив що виникненню багатьох колективних трудових спорів (конфліктів) можна запобігти за умов збалансування рівня цін, тарифів і заробітної плати. Зазначив, що заробітна плата є суттєвою складовою цін і тарифів, як економічних категорій. Тому зростання цін, тарифів та заробітної плати повинно бути кількісно обґрунтованим, збалансованим, пропорційним та синхронним в часі. М. Рішняк, звернув увагу членів тристоронньої соціально-економічної ради на необхідності активізації колективно-договірної роботи, з огляду на те, що колективний договір є найбільш дієвим засобом не тільки регулювання соціально-трудових відносин, а й запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).


Участь у роботі ІV-го пленуму Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України

21 грудня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі - Відділення) взяв участь у роботі Пленуму Кіровоградського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.
Учасники Пленуму – голови районних, міських та первинних організацій профспілки працівників освіти і науки України, заслухали та обговорили звіт С. Скалько, голови обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України. Профспілкові лідери приділили увагу питанням реформування закладів освіти Кіровоградської області, стану соціального діалогу, колективно-договірної роботи та контролю за виконанням колективних договорів і угод. Зокрема, учасники пленуму акцентували увагу на ефективність виконання повноважень щодо здійснення громадського контролю за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці.
Л. Шатна, заступник начальника управління освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації ознайомила учасників пленуму з ходом реформування галузі освіти в Кіровоградській області та, зокрема звернула увагу на те, що головними завданнями реформування є створення оптимальної мережі закладів освіти, підвищення рівня викладання предметів та якості освіти в області.
М. Рішняк звернув увагу учасників Пленуму на одній із головних функцій профспілок – представництва та захисту у питаннях колективних інтересів працівників безвідносно до їх членства у профспілках. Рекомендував профспілковим лідерам своєчасно інформувати Відділення про порушення прав та інтересів працівників колективного характеру. Закликав до активної взаємодії з роботодавцями, органами влади та Відділення з метою налагодження дієвого соціального діалогу, завчасного запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), оперативного їх вирішення у разі виникнення та забезпечення стабільних соціально-трудових відносин в галузі освіти Кіровоградської області.


Взаємодія Відділення з Кіровоградською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України

21 грудня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) взяв участь у роботі ІV Пленуму Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Одним із питань, яке було обговорено учасниками Пленуму було підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності відповідно Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (далі – Закон).
М. Рішняк зазначив, що відповідно до ст. 7. п. 2 Закону та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73 , підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Зокрема звернув увагу на необхідність своєчасної підготовки необхідних документів з метою належного їх вивчення та ухвалення Комісією Відділення відповідного висновку – підстави для прийняття відповідного рішення.
Під час зустрічі з районними головами організацій профспілок обговорено перелік документів та надано зразки для їх оформлення відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.
За результатами зустрічі досягнуто домовленості подальшої співпраці з Відділенням в питаннях соціального діалогу.


Участь Відділення у звітно-виборній конференції Кіровоградського обласного відділення УСПП та загальних зборах Організації роботодавців Кіровоградської області.

29 листопада 2016 року М. Рішняк взяв участь у звітно-виборній конференції Кіровоградського обласного відділення УСПП та загальних зборах Організації роботодавців Кіровоградської області.
В роботі спільних заходів взяли участь К. Яринич народний депутат України, С. Кузьменко голова Кіровоградської ОДА, А. Райкович Кіровоградський міський голова, М. Баланенко голова ФПО.
Є. Бахмач, голова правління Кіровоградського обласного відділення УСПП звітував про діяльність очолюваної ним організації та закликав до консолідації зусиль бізнесу і влади з метою поліпшення бізнес середовища, інвестиційного клімату та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області.
П. Штутман, голова правління Організації роботодавців Кіровоградської області, звітуючи про діяльність, звернув увагу учасників заходів на питання активізації соціального діалогу між профспілками, організаціями роботодавців і владою. Приділив увагу питанням створення нових робочих місць та підготовки кадрів.
Учасники заходів обговорили питання щодо підвищення ефективності діяльності організацій, вирішили низку статутних питань.

Участь Відділення у засіданні Кіровоградської обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населенн я

29 листопада 2016 року О. Крайносвіт, заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області взяла участь у засіданні Кіровоградської обласної ради з питань безпечної життєдіяльності (далі - Рада).
С. Коваленко, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, ознайомив членів Ради та учасників засідання з порядком денним:
1. Про безпечне використання газу в побуті.
2. Про стан охорони праці на сільськогосподарських підприємствах області під час виконання робіт із заготівлі, зберігання, переробки зерна, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.
3. Про стан протипожежного захисту об’єктів культури розташованих на території області.
4. Про затвердження плану роботи обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення на 2017 рік.

Із станом безпеки життєдіяльності в області учасників засідання ознайомили: Р. Зябліков, перший заступник начальника управління Держпраці України у Кіровоградській області, В. Штогрін, заступник начальника управління з організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, С. Щербак, начальник групи по технічному нагляду за капітальним будівництвом департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, В. Стрижак, директор інженерно-експлуатаційного департаменту – головний інженер ВАТ «Кіровоградгаз», С. Коренюк, директор департаменту агропромислового розвитку кіровоградської обласної державної адміністрації.
Заступники голів Гайворонської, Добровеличківської, Голованівської, Благовіщенської, Новоархангельської районних державних адміністрацій в скайп – режимі висвітлили питання забезпечення безпеки життєдіяльності за відповідними напрямками.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.
Питання підняті на засіданні Ради та отримана інформація обговорені у Відділенні, з метою врахування у подальшій діяльності.


Кіровоградська обласна організація профспілки працівників лісового господарства підтвердила свою репрезентативність

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 р. № 73, Кіровоградською обласною організацією профспілки працівників лісового господарства було подано до відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) заяву та документи, які необхідні для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження.
З огляду на результати проведеної оцінки відповідності Кіровоградської обласної організації профспілки працівників лісового господарства критеріям репрезентативності Комісією Відділення було підготовлено Висновок та прийнято відповідне Рішення Відділення щодо визнання Кіровоградської обласної організації профспілки працівників лісового господарства такою, що відповідає критеріям репрезентативності та підтвердила свою репрезентативність .
29 листопада 2016 року Микола Рішняк, начальник Відділення в урочистій обстановці вручив Свідоцтво про підтвердження репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу у Кіровоградській області голові Кіровоградської обласної організації профспілки працівників лісового господарства Марині Слюсаровій.


На Кіровоградщині проведено нараду-семінар

16 листопада 2016 року у приміщенні Федерації профспілок Кіровоградської області відділенням НСПП в Кіровоградській області (далі –Відділення) проведено нараду-семінар з питань взаємодії Відділення з обласними профспілковими організаціями та з нагоди чергової річниці від дня утворення Національної служби посередництва і примирення. В урочистостях прийняли участь М. Баланенко, голова Федерації профспілок Кіровоградської області, голови галузевих профспілкових організацій, трудові арбітри НСПП, представники засобів масової інформації та фахівці Відділення
З привітанням до усіх присутніх та з інформацією про роботу Відділення виступив М. Рішняк, який інформував, що упродовж своєї діяльності Відділенням вирішено 82 колективних трудових спорів (конфліктів), попереджено виникнення 172 колективних трудових спорів. У поточному році у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що була основною причиною виникнення колективних трудових спорів та випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин в сумі 1,4 млн. грн., що становить 24,0% від загальної суми боргу (5,9 млн. грн.), яка стала причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та дестабілізації стану соціально-трудових відносин тощо.
Вагомий внесок у реалізацію завдань і функцій Відділення щодо стабілізації та покращення соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню вносять трудові арбітри НСПП.
М. Баланенко зазначив, що із Відділенням взаємини давні і результативні. Його спеціалісти – надійні партнери, які за першим сигналом запобігають та сприяють вирішенню трудових конфліктів. Організації профспілок можуть назвати чимало прикладів, коли саме завдяки сприянню Відділення наймані працівники отримували заборговану заробітну плату, поновлювалися на роботі тощо.
Голова Федерації профспілок області вручив колективу Відділення Подяку Федерації профспілок Кіровоградської області відзначивши, що тісна взаємодії профспілок і Відділення приносить позитивні результати в роботі профспілок та зауважив на необхідності подальшої конструктивної співпраці.
Укладення актуалізованої Угоди між відділенням НСПП в Кіровоградській області та Федерацією профспілок Кіровоградської області

15 листопада 2016 року укладено актуалізовану Угоду про взаємодію між відділенням Національної служби і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) та Федерацією профспілок Кіровоградської області (далі – ФПО).
Підписання Угоди відбулося в урочистих обставинах у приміщенні Федерації профспілок кіровоградської області, за участю М. Баланенка, голови ФПО, О. Терлецької, заступника голови ФПО, М. Рішняка, начальника Відділення, О. Крайносвіт, заступника начальника Відділення, Л. Іващенка, головного спеціаліста Відділення, голів обласних організацій галузевих профспілок та ін.
М. Рішняк, у зверненні до учасників заходу відзначив довготривалу і плідну співпрацю між Відділенням та ФПО в рамках попередньої Угоди, що сприяло поліпшенню трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню, підвищенню рівня правової культури найманих працівників. Висловив впевненість, що укладення актуалізованої Угоди буде ще одним прогресивним кроком на шляху до забезпечення соціального миру в сфері праці посередництвом соціального діалогу на території Кіровоградської області.
М. Баланенко, подякував Відділенню за співпрацю та висловив сподівання, що актуалізована Угода сприятиме об’єднанню потенціалу профспілок і Відділення та спрямуванню його на активізацію соціальної взаємодії між профспілками, роботодавцями і місцевою владою з метою поліпшення соціально-економічної ситуації та зниження соціальної напруженості на підприємствах Кіровоградської області.
О. Крайносвіт, наголосила, що визначені в Угоді напрямки діяльності сторін можуть бути реалізовані у тісній взаємодії між Відділенням, профспілками, роботодавцями та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, мають за мету забезпечення соціальної стабільності задля інтересів суспільства й конкретного громадянина.
Підсумком проведеної зустрічі стало підписання сторонами Угоди про взаємодію.Федерація профспілок Кіровоградської області та обласні профспілкові організації підтвердили репрезентативність

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 р. № 73, Федерацією профспілок Кіровоградської області та Кіровоградськими обласними організаціями профспілок були подані до відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) заяви та документи, які необхідні для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження.
Відділенням вивчено подані письмові документи ФПО та обласними організаціями профспілок, проаналізовано їх на відповідність вимогам законодавства та з огляду на результати проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності Комісією Відділення були підготовлені Висновки і прийняті відповідні Рішення Відділення щодо визнання обласних організацій профспілок такими, що відповідають критеріям репрезентативності.
15 листопада 2016 року М. Рішняк, начальник Відділення в урочистих обставинах вручив Свідоцтва про підтвердження репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу:

М. Баланенку, голові Федерації профспілок Кіровоградської області;

Л. Козловій, голові Кіровоградської обласної профспілкової організації працівників охорони здоров’я України;

В. Федотову, голові Кіровоградської обласної профспілкової організації працівників державних установ;

З. Кадук, голові Кіровоградської обласної профспілкової організації працівників культури;

Г. Герасимовій, голові Кіровоградської обласної організації профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «УКРПОШТА»;

С. Петрову, заступнику голови Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України;

В. Бєлану, голові Кіровоградської обласної організації профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування.
Наприкінці зустрічі М. Баланенко, голова Федерації професійних спілок Кіровоградської області подякував Відділенню про плідну співпрацю та готовність взаємодіяти в подальшому, з метою покращення стану соціально-трудових відносин як на рівні підприємств, так і в цілому по області.Зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт)

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 03.11.2016 року №302-р зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками виробничого підрозділу служби воєнізованої охорони «Знам’янський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» міста Знам’янки Кіровоградської області та адміністрацією виробничого підрозділу служби воєнізованої охорони «Знам’янський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» міста Знам’янки Кіровоградської області (реєстраційний номер 109-16/11-В) та висунуті найманими працівниками вимоги.Легалізувати виплату заробітної плати – означає забезпечити соціальний захист найманих працівників

25 жовтня 2016 року О Крайносвіт, в.о. начальника відділення НСПП в Кіровоградській області (далі-Відділення) взяла участь у засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – Робоча група).
С. Лобанова, заступник голови – керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації акцентувала увагу членів обласної робочої групи, учасників засідання, керівників робочих груп міст та районів області і, зокрема Вільшанського, Новоархангельського, Компаніївського, Устинівського, Новгородківського районів на необхідності вжиття більш дієвих заходів, спрямованих на повну легалізацію виплати заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення, забезпечення виплати заробітної плати згідно із встановленим державою мінімальним рівнем.
У засіданні робочої групи взяли участь керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, контролюючих та правоохоронних органів, Федерації профспілок Кіровоградської області, посадові особи міськвиконкомів та райдержадміністрацій – в режимі он-лайн.
О. Догаров, директор департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА поінформував присутніх про забезпечення виплати в області заробітної плати у межах мінімального розміру.
С. Соломаха, заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської ОДА доповіла про виконання заходів щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати у 2016 році.
І. Твердохліб, заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби в області інформувала про результати проведеної контрольно-перевірочної роботи щодо недопущення порушень у сфері зайнятості населення у січні-вересні 2016 року.
Ю. Шарпінський, перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ознайомив членів Робочої групи з проведеними заходами ПФУ у січні-вересні 2016 року щодо легалізації виплати заробітної плати та їх вплив на ситуацію зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Щодо проведеної роботи з метою покращення роботи були заслухані посадові особи Вільшанської, Гайворонської, Компаніївської, Новгородківської, Новоархангельської, Устинівської райдержадміністрацій.
За результатами засідання вирішено підготувати протокольне доручення з відповідними завданнями та пропозиціями щодо вжиття дієвих заходів спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати та «детінізацію» зайнятості населення.
Результати участі у роботі обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обговорені у Відділенні з метою врахування у подальшій діяльності.Соціальний діалог в дії

17 жовтня 2016 року О. Крайносвіт, в.о. начальника відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) за попередньою домовленістю провела зустріч з С. Бедзаєм, виконавчим директором Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців «Співробітництво» з питань підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності відповідно Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (далі – Закон).
О. Крайносвіт, зазначила, що відповідно до ст. 7. п. 2 Закону та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73 (далі-Порядок), підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.
Під час зустрічі обговорено перелік документів та надано зразки для їх оформлення відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.
За результатами зустрічі досягнуто домовленості подальшої співпраці з Відділенням в питаннях соціального діалогу.Участь Відділення у роботі обласної тристоронньої соціально-економічної ради

12 жовтня 2016 року О. Крайносвіт, в. о. начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) взяла участь у засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради (далі – Рада).
На порядку денному члени Ради обговорили питання:
1.
Про вплив децентралізації управління бюджетними установами на стан соціально-трудових відносин в галузях освіти, охорони здоров’я та культури.
2.
Про взаємодію відділення НСПП в Кіровоградській області з організаціями профспілок, організаціями роботодавців, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх вирішенню.
3.
Про хід виконання рішення тристоронньої соціально-економічної ради від 23.06.2016 року «Про стан підготовки професійних кадрів закладами вищої освіти області».
О. Крайносвіт, інформувала членів Ради по другому питанню. Зазначила, що взаємодія Відділення з Кіровоградською обласною державною адміністрацією, Кіровоградською обласною радою, Федерацією профспілок Кіровоградської області та обласними організаціями галузевих профспілок, обласною організацію роботодавців Кіровоградської області та Об’єднанням організацій роботодавців в Кіровоградській області «Співробітництво», структурними підрозділами Кіровоградської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями та районними радами, іншими органами місцевого самоврядування є запорукою забезпечення стабільних соціально-трудових відносин, соціальної злагоди у суспільстві та сприяє гармонізації відносин в сфері праці, навела приклади такої взаємодії.
Звернула увагу присутніх на виконання Закону України «Про соціальний діалог в Україні» в частині підтвердження критеріям репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців.
М. Баланенко, співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради, голова Федерації профспілок Кіровоградської області відзначив роль Відділення у сприянні поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) на території Кіровоградської області.
С. Скалько, голова Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України подякувала Відділенню за сприяння у захисті трудових прав працівників закладів освіти області, зокрема в Голованівському, Світловодському, Компаніївському, Бобринецькому, Знам'янському районах.
За підсумками обговорення Радою були прийняті рішення по заслуханих питаннях.
Результати участі у засіданні Ради було обговорено у Відділенні та визначено подальші форми та особливості взаємодії з суб’єктами соціального діалогу.Захист трудових прав найманих працівників – на порядку денному Кіровоградської міської ради

28 вересня 2016 року О. Крайносвіт, заступник начальника відділення НСПП в Кіровоградській області взяла участь у засіданні Кіровоградської міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Комісія).
Засідання проходило під головуванням О. Осауленко, начальника управління економіки Кіровоградської міської ради за участю, представників структурних підрозділів виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, управлінь соціального захисту населення Кіровського та Ленінського районів міста Кіровограда, управління Пенсійного фонду в місті Кіровограді та ін.
Зокрема О. Осауленко, зазначила, що станом на 01.09.2016 року заборгованість із заробітної плати становила 5144,0 тис. грн. і зафіксована на 9 підприємствах міста, з них на 8 економічно-активних підприємствах – 4177,0 тис. грн. (або 81,2% від загальної суми заборгованості по місту), 1 підприємстві-банкруті – 967,0 тис. грн. (або 18,8%). На економічно неактивних підприємствах – заборгованість відсутня.
На засідання були запрошені керівники 8 підприємств, на яких мала місце заборгованість із заробітної плати в сумі 4167,3 тис. грн. (або 81,0% до загальної суми заборгованості по місту), заборгованість з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 3958,1 тис. грн. та пільгових пенсій в обсязі 29,9 тис. грн.
Комісією було заслухано керівників підприємств: ДП «Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ УНГА, ДП «Кіровоградський ремонтний завод»,ОКВП «Дніпро-Кіровоград», які надали пояснення щодо фінансово-економічного стану, причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та заходів, які планується вжити з метою недопущення такої ситуації та її негативного впливу в подальшому на стан соціально-трудових відносин.
О. Крайносвіт, поінформувала присутніх про те, що із загальної кількості запрошених на засідання - 5 підприємств перебуває в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), 4 внесено до Бази даних підприємств Відділення, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності та заходи, які вжиті Відділенням з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
За результатами розглянутих на засіданні питань у Відділенні було проведено робочу нараду з метою вжиття відповідних заходів у подальшій роботі.На порядку на підприємствах міста Кіровограда

22 вересня 2016 року О. Крайносвіт, заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області взяла участь у засіданні Кіровоградської міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення (далі – Робоча група).
Засідання проходило під головуванням О. Осауленко, начальника управління економіки Кіровоградської міської ради за участю представників структурних підрозділів виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, управлінь соціального захисту населення Кіровського та Ленінського районів міста Кіровограда, Головного управління ДФС у Кіровоградській області, головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та ін.
На засідання Робочої групи було запрошено керівників 34 підприємств міста, під час якого було розглянуто стан соціально-трудових відносин на підприємствах, на яких середньомісячна заробітна плата за результатами роботи у липні 2016 року та І півріччя 2016 року була нижча законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (за даними управління КОДПІ та ПФУ). Кількість працюючих на даних підприємствах становить 611 чол., 172 або 28,2% отримують заробітну плату нижчу законодавчо встановленого.
Керівники підприємств ТОВ «ПРОГРЕС-2010», ПП «ЕККО КОНТИНЕНТ», ПП «Помічник-91», ТОВ НФВ «Екоцентр» та фізичні особи-підприємці надали усні та письмові пояснення, інформували про заходи, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та дотримання законодавства про оплату праці з метою усунення негативного впливу в подальшому на стан соціально-трудових відносин.
За підсумками засідання О. Осауленко наголосила на соціальній відповідальності бізнесу перед суспільством та рекомендувала керівникам підприємств вжити дієвих заходів щодо дотримання норм чинного законодавства, надала доручення членам робочої групи щодо здійснення обстеження окремих підприємств.
Членами робочої групи було прийнято рішення щодо розміщення у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» роз’яснення населенню міста щодо здійснення постійного контролю за показниками, що впливають на формування пенсійного фонду та дотримання пенсійних прав (загальні показники за кожний рік, помісячно: загальна сума заробітку, з якого сплачені страхові внески, страховий стаж тощо), шляхом їх реєстрації на web- порталі ПФУ.
Інформацію, отриману на засіданні обговорено у Відділенні та взято до відома для використання в подальшій роботі по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у семінарі профспілкового активу Кіровоградської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

22 вересня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) взяв участь у семінарі профспілкового активу обкому профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, який проходив у м. Світловодськ Кіровоградській області.
В роботі семінару взяли участь представники Федерації профспілок області, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Пенсійного фонду в Кіровоградській області та голови первинних профспілкових організацій підприємств енергетики та електротехнічної промисловості, які здійснюють виробничу діяльність на території Кіровоградської області.
Учасники семінару активно обговорили положення Генеральної угоди «Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 – 2017 роки», проекту Трудового Кодексу України та особливості забезпечення охорони праці на підприємствах енергетичної та енергобудівельної галузей.
М. Рішняк, інформував учасників семінару про встановлений Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Детально зупинився на особливостях процедур формування і затвердження вимог найманих працівників загальними зборами (конференцією) найманих працівників або шляхом збору підписів. Роз’яснив порядок розгляду роботодавцем вимог найманих працівників та акцентував увагу на обов’язковості соціально-економічного обґрунтування рішення роботодавця щодо задоволення вимог. Зупинився на питаннях організації роботи представницького органу найманих працівників, підставах виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), обов’язковості повідомлення органів влади про виникнення спору, порядку утворення примирних органів та інших не менш важливих питаннях. Надав відповідь на численні запитання учасників семінару.
Звернув увагу на те, що відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.
В ході зустрічі було розглянуто основні положення Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73, в частині порядку та кола документів, необхідних для здійснення підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності.
Провів агітаційну роботу щодо передплати Бюлетеня НСПП на 2017 рік.
Отриману на семінарі інформацію обговорили у Відділенні з метою врахування у подальшій роботі.Участь відділення НСПП в Кіровоградській області в узгоджувальній зустрічі з представниками сторін соціально – трудових відносин Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2»

08 вересня 2016 року відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі - Відділення) було організовано та проведено узгоджувальну зустріч з представниками сторін соціально-трудових відносин Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2 Державного агентства резерву України м. Кіровограда (далі – ДП «Кіровоградський КХП №2») безпосередньо на підприємстві.
Наказом Відділення від 05 вересня 2016 року № 12 стан соціально-трудових відносин було взято на облік з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), в зв’язку з утворенням заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам ДП «Кіровоградський КХП № 2».
О. Голубенко, директор ДП «Кіровоградський КХП №2» інформував про те, що підприємство працює в нормальному режимі, адміністрація виконує свої обов’язки, які випливають із укладених трудових договорів з кожним працівником підприємства та Колективного договору. Директор висловив думку про те, що проблем виробничого чи трудового характеру на підприємстві не виникало. Заборгованість із виплати заробітної плати утворилась у зв’язку із тим, що Державне агентство резерву України не повністю розрахувалось за послуги із збереження зерна, внаслідок чого утворилась дебіторська заборгованість, яка і стала причиною несвоєчасної виплати премії за результатами роботи підприємства у третьому кварталі 2016 року. Разом з тим, директор зазначив, що адміністрацією вживаються всі необхідні заходи, проводиться відповідна робота із замовниками, спрямована на погашення заборгованості за надані послуги та, відповідно, погашення заборгованості з преміальних виплат. При цьому, О. Голубенко зазначив, що основна заробітна плата виплачується своєчасно.
В. Куля, голова первинної профспілкової організації працівників ДП «Кіровоградський КХП №2» висловила занепокоєння щодо несвоєчасної виплати преміальних, але підтвердила, що основна заробітна плата виплачується працівникам відповідно до вимог Колективного договору укладеного між адміністрацією і первинною профспілковою організацією на 2014 - 2015 роки, пролонгованого на період до 01 січня 2017 року. Термін чинності Колективного договору продовжено за рішенням загальних зборів найманих працівників, які відбулись 14 квітня 2016 року. Положення Колективного договору, зокрема у питаннях створення належних умов праці та виробничого побуту, спеціального харчування працівників, які працюють у шкідливих для здоров’я умовах, гігієни та охорони праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту виконуються. В. Куля інформувала про те, що працівники з розумінням ставляться до факту затримки виплати преміальних. Адже, така ситуація склалася не з вини адміністрації, має об’єктивний характер, тому між сторонами соціально-трудових відносин має місце належний рівень соціального діалогу.
М. Рішняк, враховуючи позицію сторін порадив представникам сторін відповідально підходити до урегулювання ситуації, що склалася з своєчасністю виплати преміальних. Вказав, що з правової точки зору, все ж має місце заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства, що є порушенням їх конституційних прав. Рекомендував вирішувати розбіжності, предметом яких є заборгованість із заробітної плати у порядку встановленому Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» у взаємодії з Відділенням. Запевнив, що Відділенням буде надано всю необхідну правову допомогу, а вразі потреби залучено до вирішення розбіжностей місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Результати узгоджувальної зустрічі обговорено у Відділенні з метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), а в разі його виникнення оперативного сприяння вирішенню.
Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у засіданні профспілкового комітету ВСП «Знам’янський загін відомчої воєнізованої охорони»

29 липня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) на запрошення первинної профспілкової організації відокремленого структурного підрозділу «Знам’янський загін відомчої воєнізованої охорони» регіональної філії «Одеська Залізниця» публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» міста Знам’янка Кіровоградської області (далі – ВСП «Знам’янський загін відомчої воєнізованої охорони») взяв участь у засіданні профспілкового комітету. В засіданні також взяли участь С. Бабко, начальник ВСП «Знам’янський загін відомчої воєнізованої охорони» та Л. Семиніна, голова Знам’янської територіальної профспілкової організації залізничників і транспортних будівельників України.
Питання винесені на порядок денний засідання профкому стосувались порядку формування і затвердження вимог найманих працівників, визначення органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників та інших проблем, які стосуються порядку вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
При цьому, члени профспілкового комітету особливу увагу приділили питанням: формування і затвердження вимог щодо виконання колективного договору, положень галузевої угоди; співвідношення колективного договору, територіальної, галузевої, генеральної угод і законодавства; повноважень первинної та територіальної профспілкової організації у ініціюванні захисту прав та задоволення інтересів найманих працівників у формі вирішення колективного трудового спору (конфлікту); задоволення вимог найманих працівників у випадку, коли вирішення такого питання виходить за межі компетенції роботодавця і потребує звернення до вищестоящого органу управління та інших інстанцій за підпорядкованістю.
М. Рішняк, враховуючи позицію сторін, порадив представникам сторін підійти до урегулювання розглянутих на засіданні питань шляхом соціального діалогу. Рекомендував вирішувати розбіжності трудового та соціально-економічного характеру у порядку встановленому Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та у взаємодії з Відділенням. Запевнив, що Відділенням буде надано всю необхідну правову допомогу, а вразі потреби залучено до вирішення розбіжностей місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Надав вичерпні роз’яснення із усіх поставлених питань, та рекомендував звертатись до Відділення у разі виникнення додаткових питань щодо необхідності отримання консультацій і роз’яснень та з метою недопущення порушень законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт)

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 07.07.2016 № 183-р знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда та адміністрацією державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда (реєстраційний номер 050-15/11-В), у зв’язку з вирішенням.
Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у роботі тристоронньої соціально –економічної ради

30 червня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області взяв участь у роботі тристоронньої соціально – економічної ради Кіровоградської області.
Засідання відбулось під головуванням М.Баланенко, голови Федерації профспілків Кіровоградської області.
Учасники засідання розглянули питання щодо виконання територіальної угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок Кіровоградської області.
Особливу увагу члени тристоронньої соціально – економічної ради звернули на питання підтримки експортного потенціалу промисловості області, як один із ключових чинників соціально – економічного розвитку області, створення робочих місць та вирішення інших соціальних питань.
Активна дискусія розгорнулась в процесі розгляду питання щодо ходу виконання рішення тристоронньої соціально – економічної ради від 17 березня 2016 року «Про стан і перспективи підготовки кадрів робітничих професій у 2016 році системою профтехосвіти області в умовах зміни порядку фінансування».
В. Таборанський, начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА інформував членів тристоронньої ради про заходи, які вживаються з метою оптимізації закладів професійно – технічної освіти, запевнив, що скорочення працівників у галузі не прогнозується. Реорганізація галузі не вплине на стан соціально – трудових відносин, а якість освіти має підвищуватися.
М. Рішняк, взяв участь у обговоренні питань та вніс пропозицію щодо розгляду стану соціально – трудових відносин у закладах професійно – технічної освіти у четвертому кварталі 2016 року.
Активна соціальна взаємодія як засіб поліпшення стану соціально – трудових відносин

25 травня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області взяв участь у засіданні обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
С. Лобанова, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації акцентувала увагу членів Комісії, керівників територій та підприємств на необхідності посилення роботи щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, усунення порушень права працівників на своєчасну виплату заробітної плати.
О. Догаров директор департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА зазначив, що з початку року зафіксовано незначне зниження заборгованості із виплати заробітної плати. Разом із тим викликає стурбованість наявність заборгованості на підприємствах державної (5,0%) та комунальної форми власності (17,0%), значне зростання заборгованості на підприємствах житлово –комунального господарства області.
М. Рішняк, звернув увагу учасників засідання на низький рівень взаємодії, ухилення адміністрацій підприємств від соціального діалогу, що суттєво впливає на ефективність вирішення проблем утворення заборгованості із виплати заробітної плати, перешкоджає з’ясуванню дійсних причин та пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва – основи поліпшення фінансового стану підприємств та поліпшення стану соціально –трудових відносин.
Комісія рекомендувала керівникам територій (міст Кіровограда, Олександрії, Світловодська та Голованівського, Маловисківського і Новоукраїнського районів) та керівникам підприємств здійснити ретельний аналіз причин утворення і зростання заборгованості із виплати заробітної плати та вжити заходи щодо її погашення, усунення порушень права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
Маловисківську районну організацію профспілки працівників освіти і науки України визнано репрезентативною

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 р. № 73, Маловисківською районною організацією профспілки працівників освіти і науки України були подані до відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) заява та документи, які необхідні для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження.
З огляду на результати проведеної оцінки відповідності Маловисківської районної організації профспілки працівників освіти і науки України критеріям репрезентативності Комісією Відділення було підготовлено Висновок та прийнято відповідне Рішення Відділення щодо визнання Маловисківської районної організації профспілки працівників освіти і науки України такою, що відповідає критеріям репрезентативності.
25 травня 2016 року Оксана Крайносвіт, заступник начальника Відділення – завідувач сектора правового забезпечення в урочистій обстановці вручила Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу в Маловисківському районі Кіровоградської області голові Маловисківської районної організації профспілки працівників освіти і науки України Валерію Барановському.
Знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт)

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 04.05.2016 року №134-р знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками комунального підприємства «Енерговодоканал» смт Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області та комунальним підприємством «Енерговодоканал» смт Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (реєстраційний номер 060-14/11-В), у зв’язку з вирішенням.
Укладено Меморандум з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області

21 квітня 2016 року укладено Меморандум про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області (далі – Регіональний центр) та відділенням Національної служби і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення).
Підписання Меморандуму відбулося в урочистих обставинах у приміщенні Регіонального центру, за участю Л. Кропліса, директора Регіонального центру, О. Шинкарьової, заступника директора Регіонального центру, М. Рішняка, начальника Відділення, О. Крайносвіт, заступника начальника Відділення – завідувача сектора правового забезпечення, Л. Іващенка, головного спеціаліста сектора правового забезпечення Відділення, керівників відділів Регіонального центру.
Л. Кропліс, виступив з інформацією про впровадження системи безоплатної правової допомоги в Україні відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та щодо практичної діяльності Регіонального центру. Висловив думку про те, що укладення Меморандуму сприятиме ефективному функціонуванню системи надання безоплатної правової допомоги шляхом активної взаємодії сторін, вжиття спільних заходів, спрямованих на підвищення правової культури суб’єктів права та сприяння здійснення соціального діалогу в області.
М. Рішняк, у зверненні до учасників заходу наголосив на тому, що як Відділення, так і Регіональний центр реалізують свої повноваження у сфері захисту прав та інтересів громадян. Тому, укладення Меморандуму має велике соціальне значення. Зазначив, що ефективна співпраця, об’єднання зусиль і мобілізація можливостей та фахового потенціалу спрямовані на надання безоплатної правової допомоги сприятимуть запобіганню виникненню соціально-правових та трудових конфліктів та забезпеченню конституційних прав і обов’язків громадян.
О. Крайносвіт, у своєму виступі акцентувала увагу присутніх на ролі взаємодії Відділення із сторонами соціального діалогу у запобіганні виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів). Зазначила, що взаємодія з Регіональним центром сприятиме підвищенню ефективності захисту прав та соціально-економічних інтересів громадян в Кіровоградській області.
У обговоренні також прийняли участь керівники відділів Регіонального центру.
У рамках укладеного Меморандуму сторони домовились про співпрацю у межах повноважень визначених законодавством, зокрема щодо розробки і реалізації право-просвітницьких програм, проведення спільних комунікативно-тренінгових та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, сприяння роботі примирних органів у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) тощо.
У підсумку учасниками заходу було висловлено одностайну думку про те, що втілення у життя змісту Меморандуму, сприятиме дієвому захисту прав громадян, визнаних та гарантованих Конституцією і законами України, підвищенню правової культури сторін та учасників відносин з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), здійсненню соціального діалогу в області та забезпеченню соціальної стабільності.
Консультативно-дорадча зустріч з представниками сторін соціально-трудових відносин ДП «Кіровоградський облавтодор».

04 квітня відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі - Відділення) було організовано та проведено консультативно-дорадчу зустріч з представниками сторін соціально-трудових відносин Дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», м. Кіровограда (далі- ДП «Кіровоградський облавтодор») безпосередньо на підприємстві.
А. Руднік, директор ДП «Кіровоградський облавтодор» інформував про те, що підприємство з початку року не отримало будь-яких коштів за виконані та належним чином прийняті замовниками роботи, внаслідок чого на підприємстві, його філіях та структурних підрозділах утворилася заборгованість із виплати заробітної плати, виникли інші проблеми виробничого та трудового характеру. Директор зазначив, що адміністрацією вживаються всі необхідні заходи, проводиться відповідна робота із замовниками спрямована на погашення заборгованості за виконані роботи.
Л. Попова, голова Кіровоградської обласної організації профспілок працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства висловила занепокоєння щодо порушення права працівників на виплату заробітної плати у строки встановлені колективним договором та інших порушень прав працівників. Інформувала про те що між сторонами соціально-трудових відносин підтримується належний рівень соціального діалогу, працівники з розумінням ставляться до того, що така ситуація склалася не з вини адміністрації, має об’єктивний характер. Разом із тим, тривала невиплата заробітної плати спонукає найманих працівників до рішучих дій, навіть до застосування акцій соціального протесту, з мето захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів.
М. Рішняк, враховуючи позицію сторін та налаштованість найманих працівників порадив представникам сторін зважено підійти до урегулювання ситуації що склалася на підприємстві та його структурних підрозділах. Рекомендував вирішувати розбіжності трудового та соціально-економічного характеру у порядку встановленому Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» у взаємодії з Відділенням. Запевнив, що Відділенням буде надано всю необхідну правову допомогу, а вразі потреби залучено до вирішення розбіжностей місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Результати консультативно-дорадчої зустрічі обговорено у Відділенні з метою вжиття заходів спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а вразі їх виникнення оперативного сприяння їх вирішенню.
Легальні трудові відносини - гарантія правового врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів)

01 квітня 2016 року М.Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області (далі-Відділення) взяв участь у засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – Робоча група).
С. Лобанова, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації акцентувала увагу членів обласної робочої групи, учасників засідання, керівників робочих груп міст та районів області і, зокрема Знам’янського, Маловисківського, Світловодського районів та м. Світловодськ на необхідності вжиття більш дієвих заходів спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення, забезпечення виплати заробітної плати згідно із встановленим державою мінімальним рівнем.
О. Берестовенко, заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби зазначила, що нелегальна виплата заробітної плати та «тіньова» зайнятість населення, виплата заробітної плати у розмірі меншому встановленого державою мінімального рівня та низька середня заробітна плата працівників порушують не тільки нормальне функціонування відносини у сфері праці, а й мають негативні наслідки щодо наповнення бюджетів усіх рівнів.
Ю. Шарпінський, перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області інформував учасників засідання про те, що такі явища справляють негативний вплив на рівень наповнення пенсійного фонду та пенсійне забезпечення громадян.
О. Харченко, заступник начальника управління Держпраці у Кіровоградській області зупинилась на питаннях дотримання прав працівників. Зазначила, що винесені на обговорення проблеми суттєво впливають на стан забезпечення трудових та соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників. Зазначила, що вони є предметом повсякденної уваги спеціалістів управління, які в межах компетенції активно співпрацюють з усіма територіальними робочими групами.
О. Догаров, директор департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації звернув увагу на соціальні аспекти обговорюваних проблем. Висловив думку щодо необхідності об’єднання зусиль органів влади, роботодавців, профспілок, громадськості, спрямованих на викорінення таких ганебних явищ у сфері праці області та необхідності розгортання широкої інформаційно-розяснювальної роботи, посилення відповідальності керівників територій за цей напрям роботи.
М. Рішняк, звернув увагу учасників засідання на тому, що «тіньова» зайнятість населення має наслідком повну правову незахищеність працівників, є джерелом стихійних трудових спорів, страйків, акцій соціального протесту. Зазначив, що відсутність між працівниками і роботодавцем офіційних трудових відносин, юридично не оформлених трудовими договорами, позбавляє працівників права на вирішення колективних трудових спорів в правовому полі. Трудові спори, за таких умов не набувають офіційного характеру, а тому залишаються поза компетенції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Національної служби посередництва і примирення (далі -НСПП), що суттєво ускладнює діяльність із сприяння вирішенню таких спорів. При цьому, наймані працівники, як правило, не є членами профспілок, а тому позбавлені права на захист своїх прав та інтересів профспілками. Саме тому проблема легалізації «нелегальних» (фактичних) трудових відносин набуває високої актуальності та вимагає об’єднання зусиль усіх причетних до цієї важливої справи.
Результати участі у роботі обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обговорені у Відділенні з метою врахування у подальшій діяльності.
Знято з реєстрації окремі вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті)

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 01.03.2016 року №042-р знято з реєстрації третю та четверту вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками комунального підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради міста Олександрії Кіровоградської області та комунальним підприємством «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради міста Олександрії Кіровоградської області (реєстраційний номер 045-15/11-В), у зв’язку з вирішенням.
Участь Відділення у засіданні Кіровоградської обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

23 березня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області взяв участь у засіданні Кіровоградської обласної ради з питань безпечної життєдіяльності (далі - Рада).
С. Коваленко, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, інформував членів Ради та учасників засідання про стан безпеки виробничого середовища, виробничого та невиробничого травматизму, професійних захворювань та з інших питань безпечної життєдіяльності населення області.
О. Харченко, заступник начальника управління Держпраці України у Кіровоградській області, І. Парфьонов, заступник начальника управління з державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, С. Дузь, заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, В. Стрижак, директор інженерно-експлуатаційного департаменту – головний інженер ВАТ «Кіровоградгаз» висвітлили питання безпеки життєдіяльності за відповідними напрямками.
М. Рішняк, як член Ради надав фахове роз’яснення С. Коваленку, начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, щодо повноважень органів місцевого самоврядування з питань винесених на обговорення Ради. Вніс пропозицію щодо забезпечення активної взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування області з питань організації громадського контролю за станом умов праці, виробничого побуту, безпеки виробничого середовища та охорони праці, які можуть бути предметом розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин та причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
Питання підняті на засіданні Ради та отримана інформація обговорені у Відділенні, з метою врахування у подальшій діяльності.


Участь Відділення у роботі обласної тристоронньої соціально-економічної ради

17 березня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) взяв участь у засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради (далі – Рада).
С. Кузьменко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації акцентував увагу учасників засідання на важливості розгляду проблем актуальних для сьогоднішнього часу, зокрема щодо публічного обговорення сторонами соціального діалогу стану трудових та соціально-економічних відносин в області. Зазначив, що така форма взаємодії сприяє пошуку ефективних засобів поліпшення таких відносин та запобіганню виникнення соціально-трудових конфліктів.
В. Таборанський, начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації інформував учасників засідання про стан і перспективу підготовки кадрів робітничих професій у 2016 році системою профтехосвіти області в умовах зміни порядку фінансування галузі. Доповідач звернув увагу на тому, що обласна державна адміністрація вживає необхідних заходів, спрямованих на збереження мережі закладів та робочих місць. Саме на захист прав та інтересів працівників галузі та права громадян на освіту спрямована оптимізація структури мережі закладів профтехосвіти. Висловив думку про те, що заклади профтехосвіти мають здійснювати підготовку фахівців з огляду на потреби ринку праці.
М. Баланенко, голова Федерації профспілок Кіровоградської області запропонував розробити стратегію розвитку мережі закладів профтехосвіти області з урахуванням необхідності забезпечення соціального захисту працівників та учнів. Висловив думку про врахування умов функціонування закладів.
П. Штутман, голова правління Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців звернув увагу учасників засідання на необхідності встановлення постійного взаємозв’язку і взаємодії закладів профтехосвіти з виробництвом. Створенні бази даних попиту виробництва на спеціалістів робітничих професій, на яку мають орієнтуватись заклади освіти плануючи підготовку кадрів.
М. Рішняк, висловив думку щодо необхідності комплексного підходу до проблеми взаємодії закладів галузі профтехосвіти області та підприємств відповідних галузей матеріального виробництва. Зазначив, що існуюча структура закладів має бути узгоджена із структурою виробництва області. Вказав на те, що є потреба розгляду стану підготовки кадрів в динаміці. Тільки відслідкувавши тенденції структурних змін професій в діючому виробництві можна уникнути соціальних конфліктів на ринку праці, а відтак, запобігти таким конфліктам в майбутньому.
За результатами розгляду питань Радою були ухвалені відповідні рішення.
Інформація отримана на засіданні Ради обговорена у Відділенні з метою врахування в подальшій роботі.


Моніторинг стану соціально-трудових відносин у професійно-технічних навчальних закладах Кіровоградської області

Упродовж січня – лютого 2016 року відділенням НСПП в Кіровоградській області (далі - Відділення) проведено аналіз впливу на стан соціально-трудових відносин змін в управлінні та фінансово-економічному забезпеченні діяльності закладів професійно-технічної освіти, визначених Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік».
З метою завчасного вжиття превентивних заходів, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, з’ясування реального стану соціально-трудових відносин в закладах ПТНЗ, Відділенням було налагоджено активну інформаційну взаємодію з управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА, міськими головами м. Кіровограда, Олександрії, Світловодська, Знам’янки, головами Кіровоградських обласних організацій профспілки працівників та безпосередньо керівникам закладів ПТНЗ. Проведено узгоджувальні зустрічі з начальником управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА, головою Федерації профспілок Кіровоградської області, головами обласних організацій профспілок Кіровоградської області, головами первинних профспілкових організацій ПТНЗ.
Підготовку кваліфікованих робітників у Кіровоградській області здійснюють 24 ПТНЗ державної форми власності, до складу яких входять: 2 вищі професійні училища; 9 ліцеїв; 11 професійно-технічних училищ; 2 навчальні заклади при установах виконання покарань. Зміни порядку управління та фінансування ПТНЗ, обумовлені Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» поширюють свою дію на державні навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України, загальна кількість яких на 01 січня становить – 22.
Станом на 01 березня 2016 року всі навчальні заклади функціонують відповідно до встановлених законодавством вимог.
На виконання статті 27 Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» передбачено, що видатки на підготовку робітничих кадрів у ПТНЗ та інших навчальних закладах, розташованих у містах обласного значення, з 2016 року будуть плануватись у відповідних бюджетах міст обласного значення, інших – відповідно у обласному бюджеті.
Мінімальна потреба на функціонування ПТНЗ у 2016 році складає 160338,3 тис. грн.
В Кіровоградській області вживаються заходи щодо забезпечення фінансування ПТНЗ з місцевих бюджетів. Затверджено обсяг видатків у місцевих бюджетах на утримання ПТНЗ на 2016 рік, а саме на:
- 11 ПТНЗ, які розташовані в містах обласного значення та фінансуються з місцевих бюджетів (м. Кіровоград – 6 навчальних закладів; м. Світловодськ – 1; м. Олександрія – 2; м. Знам’янка – 2);
- 11 ПТНЗ, які не розміщені в містах обласного значення фінансуються з обласного бюджету;
- обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник» м. Кіровограда, частково фінансується з обласного бюджету.
За січень-лютий 2016 року фінансування видатків на оплату праці, стипендії, продуктів харчування та комунальних послуг в ПТНЗ здійснена в повному обсязі.
Змінами, внесеними до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», передбачено виділення стабілізаційної дотації, освітньої субвенції та субвенції на підтримку підготовки робітничих кадрів, які забезпечать фінансування ПТНЗ у повному обсязі.
01 березня 2016 року Відділенням прийнято участь у семінарі Федерації профспілок Кіровоградської області на тему: «Про проблеми у професійно-технічній освіті області в нинішніх умовах».
Учасників семінару було проінформовано про результати здійсненого з початку року у взаємодії з управлінням освіти, науки, молоді і спорту ОДА, закладами профтехосвіти та профспілками дослідження стану соціально-трудових відносин у закладах. Вказано на можливі прояви деяких проблем у майбутньому. Зважаючи на це, рекомендовано вирішувати виникаючі розбіжності завчасно, у тісній взаємодії з Відділенням.
Стан соціально-трудових відносин в закладах ПТНЗ Кіровоградської області перебуває на особливому контролі Відділення.


Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у семінарі Федерації профспілок області

01 березня 2016 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області (далі - Відділення) взяв участь у семінарі Федерації профспілок Кіровоградської області (далі – ФПО) на тему: «Про проблеми у професійно-технічній освіті області в нинішніх умовах».
Семінар проходив під головуванням М. Баланенка, голови ФПО за участю, О. Крайносвіт, заступника начальника відділення НСПП в Кіровоградській області – завідувача сектора правового забезпечення, В. Левошка, головного спеціаліста відділу профтехосвіти управління освіти, науки, молоді і спорту ОДА, Т. Ляшенко, головного бухгалтера управління освіти, науки, молоді і спорту ОДА, С. Скалько, голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, голів обласних організацій профспілок, голів первинних профспілкових організацій професійно-технічних закладів області та інших.
М. Баланенко, проінформував учасників семінару про нинішній стан профспілкового руху та дії профспілок спрямовані на збереження і розвиток системи професійно-технічної освіти. Акцентував увагу на низькому рівні оплати праці, проблемах виконання обласної програми зайнятості громадян, створення нових робочих місць, підготовки робочих кадрів тощо.
В. Левошко, Т. Ляшенко, зупинились на питаннях стану та перспективах розвитку професійно-технічних закладів області, стану фінансового забезпечення підготовки робітничих кадрів.
С. Скалько, наголосила на необхідності підвищення рівня організації роботи профкомів з соціального і правового захисту членів профспілок шляхом укладення колективних договорів. Зазначила, що тільки взаємодія зі сторонами соціального діалогу сприятиме позитивному вирішенню нагальних питань. Відзначила плідну взаємодію з Відділенням.
М. Рішняк інформував учасників семінару про результати здійсненого з початку року у взаємодії з управлінням освіти, науки, молоді і спорту ОДА, закладами профтехосвіти та профспілками дослідження стану соціально-трудових відносин у галузі, яке засвідчило, що на сьогодні має місце певна стабільність. Разом із тим, зазначив, що учасниками семінару, у своїх виступах було вказано на можливі прояви деяких проблем у майбутньому. Зважаючи на це, рекомендував вирішувати виникаючі розбіжності завчасно, у тісній взаємодії з Відділенням.
За підсумками обговорення проблемних питань всім присутнім було запропоновано надати письмові пропозиції щодо шляхів їх урегулювання та розгляду Кіровоградською обласною тристоронньою соціально-економічною радою.
Питання підняті на семінарі ФПО та отримана інформація обговорені у Відділенні, з метою врахування у подальшій діяльності.Укладено Угоду між відділенням НСПП в Кіровоградській області та управлінням Держпраці у Кіровоградській області

26 лютого 2016 року укладено Угоду про взаємодію між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області та Управлінням Держпраці у Кіровоградській області.
Підписання Угоди відбулося в урочистих обставинах за участю С. Подорожного, начальника управління Держпраці у Кіровоградській області, Г. Масловської, начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Кіровоградській області, М. Рішняка, начальника відділення НСПП в Кіровоградській області, О. Крайносвіт, заступника начальника відділення НСПП в Кіровоградській області – завідувача сектора правового забезпечення та засобів масової інформації та ін.
С. Подорожний, акцентував увагу присутніх, що укладення Угоди буде сприяти посиленню ефективності державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, трудового законодавства, поліпшення соціально-економічної ситуації, а саме погашенню існуючої заборгованості із заробітної плати, зниженню соціальної напруженості на підприємствах області та додержанню конституційних прав громадян.
М. Рішняк, відзначив плідну співпрацю між Відділенням та Управлінням Держпраці та зазначив, що укладення Угоди сприятиме спрямуванню спільних зусиль на поліпшення трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасне їх вирішення (у разі виникнення таких спорів), підвищення рівня правової культури найманих працівників та роботодавців, інших учасників відносин з вирішення таких спорів та здійснення соціального діалогу на території Кіровоградської області.
У рамках укладеної Угоди сторони взяли на себе взаємні зобов’язання стосовно сприяння реалізації встановленої законодавством компетенції та здійснення обміну інформацією, яка має значення для виконання покладених на сторони законодавством завдань; участі у примирних процедурах представників сторін колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх взаємодії та налагодженню соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин; надання відповідних рекомендацій у межах компетенції кожної із сторін тощо.
Як зазначили учасники заходу, реалізація спільних заходів щодо забезпечення дотримання трудового законодавства, поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та вирішення таких спорів на підприємствах області можливе лише об’єднаними зусиллями всіх зацікавлених сторін.


Проведено узгоджувальну зустріч в ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України»

12 лютого 2016 року відділенням НСПП в Кіровоградській області (далі - Відділення) було організовано і проведено узгоджувальну зустріч представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда та адміністрацією державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда (далі – ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України»).
У ході узгоджувальної зустрічі було з’ясовано, що на даний час має місце конструктивна взаємодія між сторонами спору. Стан соціально-трудових відносин в ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» близький до стабільного.
О.В. Барков, начальник ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» запевнив, що адміністрація вживає всіх можливих заходів, спрямованих на виконання вимоги найманих працівників та зобов’язань, які випливають із прийнятих примирною комісією рішень. З початку 2015 року розглядалося питання про передачу ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» із державної у комунальну власність. Рішенням Кіровоградської міської ради було дано згоду на прийняття до комунальної власності міста Кіровограда ДЗ "СМСЧ №19 МОЗ України".
Разом з тим, офіційна передача підприємства Міністерством охорони здоров’я України на баланс Кіровоградської міської ради не була здійснена, що призвело до прийняття міською радою рішення про призупинення процесу його прийняття до комунальної власності. Зазначене ускладнило питання подальшого фінансування закладу з місцевого бюджету та забезпечення його нормального функціонування.
Направлені міською радою пропозиції щодо передачі закладу до комунальної власності та джерел фінансування Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі до цього часу не вирішено. У 2016 році до закладу надійде лише 2,3 млн. грн. медичною субвенції, що може вистачити лише на фінансування закладу у першій половині цього року (минулого року на заклад було виділено близько 8 млн.грн.).
Кіровоградська міська рада продовжує переговори з Міністерством з метою забезпечення належної діяльності закладу у 2016 році.
В.В. Пономаренко та Полякова С.В., члени органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України», підтвердили, інформацію адміністрації. Зазначили, що трудовий колектив налаштований на соціальний діалог з адміністрацією, сподівається, що адміністрація вишукає можливості виконання вимоги та вирішення колективного трудового спору (конфлікту). На даний час адміністрація дотримується вимог колективного договору, заробітна плата виплачується працівникам своєчасно та в повному обсязі.
М. Рішняк, підводячи підсумки узгоджувальної зустрічі відзначив високий рівень правової культури сторін колективного трудового спору (конфлікту), про що свідчить сталий активний соціальний діалог між сторонами та поступове вирішення трьох із чотирьох зареєстрованих вимог. Рекомендував сторонам колективного трудового спору (конфлікту) і в подальшому вирішувати спірні питання, шляхом колективних переговорів. Своєчасно інформувати Відділення про стан соціально-трудових відносин в ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України».
За результатами узгоджувальної зустрічі досягнуто домовленості щодо подальшого пошуку сторонами шляхів вирішення спору відповідно до чинного законодавства.


Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у засіданні Ради Федерації профспілок області

09 лютого 2016 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області (далі - Відділення) взяв участь у засіданні Ради Федерації профспілок Кіровоградської області (далі – Рада ФПО).
Радою було розглянуто хід реалізації ФПО та її членськими організаціями стратегічних напрямків діяльності на 2014-2019 роки, затверджених VІ Конференцією ФПО від 27.11.2014 року.
М. Баланенко, голова ФПО звернув увагу учасників засідання на проблеми з виконання обласної програми зайнятості громадян, створення нових робочих місць. Зокрема, торкаючись питань підготовки робочих кадрів, наголосив на проблемах, які виникли в закладах професійно-технічної освіти, у зв’язку із їх перепідпорядкуванням органам місцевого самоврядування. Вказав на недопустимість вирішення роботодавцями питань скорочення працівників без погодження з профспілками та забезпечення зайнятості вивільнених працівників. Акцентував увагу на низькому рівні оплати праці та існуванні заборгованості із виплати заробітної плати в області. Висловив думку про необхідність активізації соціальної взаємодії організацій профспілок, організацій роботодавців, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з метою узгодження інтересів. Призвав соціальних партнерів до посилення колективно-договірного регулювання, спрямованого на забезпечення належного захисту прав та інтересів найманих працівників.
В. Токарчук, голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства, торкаючись питань щодо змін в управлінні підприємствами галузі, організації виробництва і праці зазначила, що всі проблемні питання вирішувалися у взаємодії із Відділенням.
О. Чорноіваненко, голова Кіровоградської обласної ради, визнаючи існуючі проблеми у регулюванні соціально-трудових відносин, призвав організації профспілок та організації роботодавців до більш активної співпраці та вирішення наболілих питань шляхом соціального діалогу. Висловив готовність до взаємодії Кіровоградської обласної ради із усіма суб’єктами соціального діалогу та Відділенням.
Питання підняті на засіданні Ради ФПО та отримана інформація обговоренні у Відділенні, з метою врахування у подальшій діяльності.Відбулось засідання трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору (конфлікту)
01 грудня 2015 року за сприянням відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) було організовано та проведено засідання трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками енергосилового цеху державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» міста Долинська Кіровоградської області та керуючим санацією державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» міста Долинська Кіровоградської області (далі – ДП «Дирекція КГЗКОР»), зареєстрованого розпорядженням НСПП від 25.03.2015 року № 077-р.
Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) було узгоджено кандидатури та сформовано трудовий арбітраж з представників Долинської міської ради, районної державної адміністрації та Відділення відповідно до вимог ч. 4 ст. 11 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі - Закон). На підставі ч. 2 ст. 11 Закону та відповідно до рекомендацій Відділення сторонами було укладено Угоду «Про утворення трудового арбітражу».
За домовленістю сторін засідання трудового арбітражу проходило в приміщенні Долинської районної державної адміністрації у складі: С.П. Омельченка, О.В. Сужаєва, О.Ю. Крайносвіт та за участю представників сторін.
Трудовим арбітражем було заслухано представників сторін.
К.В. Протасов, член органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підтвердив вимоги найманих працівників до адміністрації підприємства ДП «Дирекція КГЗКОР» та зазначив, що адміністрація зволікає з вирішенням першої, другої та четвертої вимог.
О.М. Барановський, керуючий санацією інформував, що процес виконання вимог найманих працівників ускладнений проблемами економічного характеру. А саме, зменшення фінансування ДП «Дирекція КГЗКОР» на 2015 рік. Кошти, які виділяються з державного бюджету в основному спрямовуються на виплату заробітної плати найманим працівникам ДП «Дирекція КГЗКОР» та здійснення розрахунків за спожиті енергоносії. У зв’язку з цим, на підприємстві було встановлено для працівників неповний робочий тиждень (три дні на тиждень) та проведено інші заходи, спрямовані на економію коштів, що і стало причиною виникнення колективного трудового спору (конфлікту). На те, що адміністрація вживала і вживає заходи, спрямовані на вирішення спору, вказує виконання на стадії до реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) третьої вимоги та після його реєстрації – п’ятої вимоги щодо виплати заробітної плати операторам хлораторної установки за виконання роботи по обслуговуванню устаткування більш високої кваліфікації, яку було знято розпорядженням НСПП від 02.07.2015 року № 156.
Представники сторін звернулися до трудового арбітражу з проханням залучити до участі у вирішенні колективного трудового спору Кіровоградську обласну державну адміністрацію.
Членами трудового арбітражу було запропоновано сторонам надати письмові матеріали та пропозиції щодо шляхів вирішення вимог та колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття обґрунтованого рішення по суті спору.
Робота трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) триває.
Стан соціально-трудових відносин на ДП «Дирекція КГЗКОР» перебуває на постійному контролі Відділення.


Знято з реєстрації окремі вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті)
Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 03.11.2015 року № 272-р знято з реєстрації третю та четверту вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда та адміністрацією державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда (реєстраційний номер 050-15/11-В), у зв’язку з вирішенням.


Участь відділення НСПП в Кіровоградській області у роботі колегії Кіровоградської ОДА
29 жовтня 2015 року О. Крайносвіт, виконуюча обов’язки начальника відділення НСПП в Кіровоградській області прийняла участь у засіданні колегії Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Колегія).
Робота Колегії проходила під головуванням С. Кузьменка, голови Кіровоградської ОДА за участю заступників голови ОДА, О. Чорноіваненка, голови Кіровоградської обласної ради, голів РДА та районних рад області, міських голів міст обласного значення, керівників структурних підрозділів ОДА, керівників територіальних органів міністерств та відомств України.
Одним із головних питань порядку денного Колегії ОДА було питання щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати, яка залишається одним із основних чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин в області. О. Догаров, директор департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА зазначив, що станом на 01.10.2015 року заборгованість із заробітної плати по області становила 36,0 млн. грн., що на 5 млн. грн. більше у порівнянні до 01.01.2015 року. У рейтингу областей України займала 11 місце. На економічно-активних підприємствах – 10,9 млн. грн. (або 30,3% від загальної суми заборгованості по області), підприємствах-банкрутах – 25,1 млн. грн. (або 69,7%), на економічно неактивних підприємствах – заборгованість відсутня. За видами економічної діяльності на економічно-активних підприємствах: промисловість – 8,4 млн. грн., транспорт –2,4 млн. грн., інші – 0,1 млн. грн. В розрізі територій станом на 01.10.2015 року заборгованість мала місце в 4 містах обласного значення (Кіровоград, Світловодськ, Знам’янка, Олександрія) та 6 районах області (Голованіський, Маловисківський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Кіровоградський, Долинський).
Основним важелем впливу на погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах області є обласна та міські/районні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З початку року відбулося 252 засідання, на які було запрошено 1138 керівників підприємств. Проведено співбесіди з роботодавцями підприємств, установ, організацій; обстежено – 1200 підприємств тощо. Особливу увагу учасників Колегії було зосереджено на питанні погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності: ОКВП «Дніпро-Кіровоград», КП «Житлосервіс-2012» м. Світловодськ, КП «Новомиргородські муніципальні інженерні мережі» Новомиргородський район, КП «Теплокомуненерго» м. Олександрія Кіровоградської області та ін. За результатами доповіді О. Догарова, члени колегії прийняли низку рішень, спрямованих на вжиття невідкладних заходів щодо погашення існуючої заборгованості.
Інформацію отриману на Колегії обговорено у Відділенні та взято до відома для використання в подальшій роботі по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).


Взаємодія Відділення з роботодавцями області
30 червня 2015 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області взяв участь у виїзному розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та Правління Української спілки промисловців і підприємців.
На засіданні були розглянуті питання щодо «Стратегічних підприємств інвестиційного потенціалу Кіровоградщини» та «Антикризової програми спільних дій влади та бізнесу».
А. Кінах, Президент Української спілки промисловців і підприємців охарактеризував стан економіки, бізнесу та ринку праці в Україні. Акцентував увагу учасників засідання на необхідності прискорення реформ в економічному секторі суспільної діяльності, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку середнього і малого підприємництва, створення робочих місць. Необхідності проведення серйозних техніко-економічних експертиз та прогнозування подальшого соціально-економічного розвитку держави. Потреби адаптації економіки України до умов Європейського Союзу. Ролі інвестицій та довгострокового кредитування у розвитку підприємництва. Акцентував увагу на великому потенціалі промисловості та необхідності модернізації усіх галузей виробничої діяльності, з метою підвищення ефективності і конкурентоздатності в умовах жорсткої конкуренції у світі.
В обговоренні питань винесених на розгляд засідання взяли участь Є. Бахмач, голова правління обласного відділення Української спілки промисловців і підприємців, С. Коваленко, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, О. Чорноіваненко, голова Кіровоградської обласної ради та інші. Виступаючі охарактеризували промисловий та ресурсний потенціал Кіровоградщини. Можливості розвитку економіки Кіровоградської області за умов залучення інвестицій та доступних кредитних ресурсів. Перспективи розвитку Олександрійського буровугільного комплексу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд м. Долинська, машинобудівної галузі та аграрного сектору економіки області. Зміцнення кадрового потенціалу, як джерела соціально-економічного розвитку.
За підсумками засідання, учасники прийняли звернення до Президента України та відповідні рішення, зокрема щодо розвитку інвестиційної привабливості та зміцнення інвестиційного потенціалу Кіровоградської області – основи подальшого розвитку економіки.


Участь Відділення у засіданні тристоронньої соціально-економічної ради Кіровоградської області
23 червня 2015 року М. Рішняк, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області взяв участь у засіданні тристоронньої соціально-економічної ради Кіровоградської області (далі – Рада).
Засідання Ради проходило під головуванням С. Кузьменка, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації за участю представників організацій профспілок, організацій роботодавців та інших.
На порядок денний були винесені питання щодо стану підготовки професійних кадрів закладами вищої освіти області та заходів, що вживаються в області стосовно тимчасово переміщених осіб.
С. Кузьменко зазначив, що винесені на обговорення Ради питання мають важливе значення для соціально-економічного розвитку області. Висловив думку, що підготовка кадрів вищими навчальними закладами області має комплексний характер і зв’язує в одне ціле роботу загальноосвітніх закладів, вищих навчальних закладів з майбутнім робочим місцем кожного конкретного випускника. Наголосив на необхідності координації процесу підготовки кадрів із сторони департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Зазначив, що оптимізація діяльності та впровадження інновацій мають забезпечити підвищення якості підготовки спеціалістів та відповідати запитам ринку праці. Така робота має здійснюватися в тісній взаємодії середньої школи, вищих навчальних закладів і роботодавців з чітко окресленими напрямками і поетапно, на перспективу.
Обговоривши зазначене, члени Ради вирішили проводити постійні дослідження та аналіз оцінки роботодавцями професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів, а також сприяти підвищенню мотивації для участі молодих спеціалістів у соціально-економічному розвитку області.
Під час наради також було розглянуто питання щодо заходів, що вживаються в області стосовно тимчасово переміщених осіб з Донецької та Луганської областей.
За результатами розгляду питань члени Ради прийняли рішення, яким поставлено конкретні завдання відповідним органам влади та місцевого самоврядування, Кіровоградському обласному об’єднанню організацій роботодавців та Федерації профспілок Кіровоградської області.


Знято з реєстрації колективний трудовий спір
Розпорядженням НСПП від 18.06.2015 року № 145-р знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України міста Кіровограда та державним підприємством «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України міста Кіровограда, у зв’язку з вирішенням.

Зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт)
Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 09 червня 2015 року №136-р зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда та адміністрацією державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» міста Кіровограда (реєстраційний номер 050-15/11-В) та висунуті найманими працівниками вимоги.


Зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт)
Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 13 травня 2015 року № 124-р зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками комунального підприємства «Теплокомуненерго» міста Олександрії Кіровоградської області та комунальним підприємством «Теплокомуненерго» міста Олександрії Кіровоградської області (реєстраційний номер 045-15/11-В) та висунуті найманими працівниками вимоги.


Участь Відділення у ХХ обласній звітно-виборній конференції профспілки працівників освіти і науки України
15 травня 2015 року М. Рішняк, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі - Відділення) взяв участь у роботі ХХ обласної звітно-виборної конференції Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.
С. Скалько, доповіла учасникам конференції про роботу очолюваної нею Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (далі – обласна профспілка) за період з травня 2010 року по травень 2015 року. Звернула увагу делегатів та запрошених на те, що обласна профспілка у своїй діяльності керувалась Програмою дій та чинним законодавством. Будувала таку роботу на основі узагальнення пропозицій освітянських колективів області. Така діяльність була спрямована на забезпечення конституційних гарантій розвитку освіти в області, підвищення престижності педагогічної праці та соціального статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Зазначила, що одним із напрямків роботи обласної профспілки є розвиток процесу соціального діалогу, співпраця з органами влади та місцевого самоврядування, депутатами обласної та іншими місцевими радами.
Акцентувала увагу на тому, що одним із пріоритетних напрямків статутної діяльності обласної профспілки був і залишається соціально-економічний захист працівників галузі, дотримання роботодавцями законодавства про працю, зокрема, норм Закону України «Про освіту», які встановлюють конкретні гарантії в сфері праці педагогічних працівників.
Висловила подяку Відділенню за ефективне сприяння поліпшенню трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в м. Знам’янка, Новоукраїнському, Вільшанському, Гайворонському, Компаніївському районах Кіровоградської області та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в закладах освіти м. Світловодська Кіровоградської області.
З оцінкою діяльності обласної профспілки виступили делегати конференції.
С.Скалько була обрана головою обласної профспілки, за результатами голосування делегатів. Заступником голови обласної профспілки було обрано С. Петрова.


Виконання вимог найманих працівників – шлях до стабільності
23 лютого 2015 року відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) організовано і проведено безпосередньо на підприємстві узгоджувальну зустріч представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України міста Кіровограда та державним підприємством «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України міста Кіровограда (далі – ДП Кіровоградський КХП № 2).
О.Голубенко, директор ДП Кіровоградський КХП № 2, інформував про стан вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та хід виконання третьої і четвертої зареєстрованих вимог. Він зазначив, що на даний час адміністрацією підприємства створені належні умови праці, заробітна плата виплачується відповідно вимог колективного договору, але з незначними затримками. Разом із тим, повідомив, що третя вимога щодо забезпечення спецодягом та спецхарчуванням працівників виконується відповідно до норм і строків, встановлених колективним договором у повних обсягах.
В. Куля, голова первинної профспілкової організації, уповноваженої представляти інтереси найманих працівників у колективному трудовому спорі підтвердила інформацію директора щодо повного виконання третьої вимоги. Висловила думку щодо досягнення стабільності соціально-трудових відносин. Вказала на те, що між адміністрацією і первинною профспілковою організацією, як представником найманих працівників, налагоджена ефективна взаємодія, має місце соціальний діалог. Всі питання вирішуються шляхом переговорів і врахування інтересів кожної із сторін соціально-трудових відносин.
М. Рішняк, зазначив, що спільні зусилля представників сторін, Кіровоградської обласної державної адміністрації при посередництві Відділення дали позитивний результат. Рекомендував представникам сторін ретельно проаналізувати стан виконання вимог і за умови достатності підстав розглянути питання щодо зняття третьої вимоги з реєстрації. Вжити заходи необхідні для остаточного виконання четвертої вимоги і колективного трудового спору (конфлікту).
Результати узгоджувальної зустрічі обговорені у Відділенні з метою врахування у подальшій роботі по сприянню вирішенню спору.


Знято з реєстрації колективний трудовий спір
Розпорядженням НСПП від 13 травня 2015 року № 123-р знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками закладів освіти міста Світловодська Кіровоградської області та управлінням освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, у зв’язку з вирішенням.


     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+Сайт Президента України
Сайт Кабінету Міністрів України
Верховна Рада України

АНОНС

ГРОМАДЯНАМ


©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.

Програмно-технічна підтримка - відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату ОДА тел. 32-06-78 Інформаційна підтримка – управління інформаційної діяльності ОДА, тел. 24-53-15